Titols i resum a tot arreu
Diumenge 10 de maig a les 18h:  Kahoot

A càrrec de Pere Closas. Soci d'Aster.
Kahoot és un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.
Una de les modalitats és jugar a través de la xarxa. 
El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar bàsicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasió de saludar-nos a través de la xarxa, ja que no és possible fer-ho de forma presencial. No és cap examen...
Per jugar caldrà tenir dos canals de comunicació: un pel qual es formularan les preguntes i l'enumeració de les possibles respostes. Es farà per videoconferència; recomanable fer-ho usant l'ordinador. Amb marge suficient s'informarà de la forma i el link de connexió. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.  Pot ser un mòbil, una tablet o una altra instància del navegador de l'ordinador (si bé en aquest cas és una mica engorrós perquè cal anar canviant contínuament de pantalla). Caldrà connectar-se a www.kahoot.it i, a continuació, entrar un PIN del joc que es facilitarà a través del primer canal comentat en aquest paràgraf.
El joc demana que el jugador s'identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o bé amb nickname o malnom. Ningú, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..
Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.
Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.
Al Slack es penjarà un manual del funcionament, seria convenient una lectura prèvia abans del diumenge i si algú te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb activitats@aster.cat o a traves de l'slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.
Data: 10/05/2020
Hora: 18 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)

Activitats previstes