Titols i resum a tot arreu
Divendres 1 de maig a les 19h: Debats de ciència.

A càrrec de Josep Maria Corellano. Soci d'Aster.
S'atribueix a Newton la frase que ell va aconseguir arribar a on va arribar perquè va anar "a coll de gegants", i jo em pregunto: Només es necessiten els encerts per progressar?.
Quin valor té l'error?
El professor Phil Plait ens mostra un punt de vista, que pot anar més enllà de la ciència,
Link per veure la conferència prèviament: Phil Plait: The secret to scientific discoveries? Making mistakes
Posarem el link per la vídeo-conferència al canal #activitats de l'slack
Data: 01/05/2020
Hora: 19 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Diumenge 3 de maig a les 18h:  Kahoot

A càrrec de Pere Closas. Soci d'Aster.
Kahoot és un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.
Una de les modalitats és jugar a través de la xarxa. 
El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar bàsicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasió de saludar-nos a través de la xarxa, ja que no és possible fer-ho de forma presencial. No és cap examen...
Per jugar caldrà tenir dos canals de comunicació: un pel qual es formularan les preguntes i l'enumeració de les possibles respostes. Es farà per videoconferència; recomanable fer-ho usant l'ordinador. Amb marge suficient s'informarà de la forma i el link de connexió. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.  Pot ser un mòbil, una tablet o una altra instància del navegador de l'ordinador (si bé en aquest cas és una mica engorrós perquè cal anar canviant contínuament de pantalla). Caldrà connectar-se a www.kahoot.it i, a continuació, entrar un PIN del joc que es facilitarà a través del primer canal comentat en aquest paràgraf.
El joc demana que el jugador s'identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o bé amb nickname o malnom. Ningú, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..
Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.
Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.
Al Slack es penjarà un manual del funcionament, seria convenient una lectura prèvia abans del diumenge i si algú te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb activitats@aster.cat o a traves de l'slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.
Data: 03/05/2020
Hora: 18 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Dimarts 5 de maig:  Taller Mesurem 3

A càrrec de Jordi Marco. Soci d'Aster.
És un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i distàncies grans. Al final de cada vídeo es proposarà un exercici de càlcul o de buscar per internet, que es resoldrà en la sessió següent.
canal d'Slack #xerrades-online-mesurem
Data: 05/05/2020
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Dimecres 6 de maig -  Sortida d'observació 

A càrrec de José Muñoz, soci d'Aster.
Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a través del telescopi del Jose.
Les dades de la conexió les tindreu uns minuts abans al canal de l'Slack #sortides-online-de-observacio
de 21.45 hores fins a les 23.30 hores

 
Data: 06/05/2020
Hora: 21 : 45
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Dijous 7 de maig a les 19h: Física del confinament 

A càrrec de Pere Closas. Soci d'Aster.
El moviment diari del Sol és a la base del sistema horari de còmput del temps.
Però cal fer-li algunes correccions.
Explicació de l'equació del temps.
L'analema. Diferents formes de dibuixar-la o d'enregistrar-la fotogràficament.
Continuarem el tema del que va quedar pendent la passada setmana.
Connexió al canal #activitats del Slack

 
Data: 07/05/2020
Hora: 19 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Divendres 8 de maig a les 19h: Aprendre webex

A càrrec de Jordi Marco. Soci d'Aster.
S'explicarà com crear una reunió amb webex. 
Com que qualsevol soci pot crear un canal al slack per unirse amb socis per parlar de temes concrets, també és interessant que puguin crear-se les seves reunions en directe.
Connexió al canal #activitats del Slack
Data: 08/05/2020
Hora: 19 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)