Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 2 per a efecte doppler

Dimarts 18 de febrer- Secció 1 d'estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
L'EFECTE DOPPLER I
  - Christian Doppler, 1842
  - La rotació d'estrelles, galàxies, etc. Redshift/Blueshift.
  - Canvi de freqüència d'una ona en relació amb l'observador que es nou en relació a la font.
  - Exemples en la freqüència sonora, en els espectres, en la velocitat de desplaçament, en el ràdar, etc.
  - La llum i la gravetat es transmeten sense necessitat d'un medi concret.
  - Comparació de les linees espectrals del Sol i d'un cúmul d'estrelles
  - L'efecte Doppler clàssic i relativista
  - Arrossegament Poynting-Roberston
19.00 hores


Dijous 27 de febrer - Secció 2 d'estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
EFECTE DOPPLER II
  - La mesura de la rotació de les galàxies. Com es pot mesurar.
  - L'Hidrogen-alfa
  - L'efecte Doppler en ràdars
  - En Ecocardiologia
  - En la mesura del flux de fluids 
  - En el moviment dels satèl·lits i sondes
  - En la mesura de les vibracions
  - En biologia
19.00 hores