Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a satèl·lit Chandra

Dimarts 28 de gener - Secció 2 d'estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
Continuació sobre les imatges del satèl·lit CHANDRA.
       - Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572
       - Cúmul Bala. Cluster de galàxies que ens aporta conclusions agoserades.
       - Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col·lapse central.
       - GK Persei: Nova, 1901
       - XJ1500+154. Límit d'Eddington.
       - Diferents púlsars
       - Abell 3411, 3412 i 1758
       - Raigs X en cometes ?
       - Col·laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d'altres equipaments.
19.00 hores