Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD)


- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONAL

​ASTER. Agrupació Astronòmica de Barcelona
Adreça postal: c/ Viladomat 291 6è-1a. 08029 Barcelona
Telèfon: +34 93 451 44 88
Correu-e: despatx@aster.cat 

- FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals que ens proporcionis seran utilitzades per ASTER per a la gestió dels socis i per l’enviament d’informació del vostre interès.
 
- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica per el tractament de les vostres dades radica en el consentiment  facilitat al donar-se d’alta com a soci o al demanar informació.

- OBTENCIÓ DE LES DADES

Les dades personals que tractem a ASTER ens les heu facilitat vosaltres al donar-vos d’alta com a socis o al sol·licitar informació. El servidor on s’emmagatzemen i tracten aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat a aquestes dades.

- DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

- ELS VOSTRES DRETS

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si ASTER està tractant les vostres dades personals
Teniu dret a accedir a les vostres dades, sol·licitar la rectificació de dades inexactes i la supressió d’aquestes dades quan ja no siguin necessàries.
Teniu dret a sol·licitar la portabilitat de les dades que ens heu facilitat.
Teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
Podeu exercir aquests drets adreçant-vos a ASTER (despatx@aster.cat) indicant el motiu de la vostre reclamació.
 
Tanmateix l’informen del vostre dret a presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si la petició d’exercici d’algun dret no s’ha tractat correctament o si per qualsevol motiu considereu que les vostres dades personals no s’estan tractant correctament.