Titols i resum a tot arreu
VENUS
Visible al capvespre sobre l'horitzó  oest
Conjunció de Venus i la Lluna (3.5°).
Més sobre...: Conjunció Venus Lluna

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva