Titols i resum a tot arreu
Dimecres 4 de gener - Observació ocultació rasant d'una estrella per la LLuna
El dia 4 de gener hi haurà una ocultació rasant d’una estrella per la Lluna.
Com que les ocultacions són un fenomen local cal desplaçar-se al lloc convenient i a l’hora correcta per fer l'observació.
La del 4 de gener és favorable.
Caldrà desplaçar-se a la zona de Moià a primera hora de la nit per fer l’observació.
Les persones interessades en participar han de contactar amb en Pere Closas: pere.closas@aster.cat
Data: 04/01/2017
Localització: Moià
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: activitat per a socis (gratuïta)
Més sobre...: ocultació estrella lluna

Activitats previstes