Titols i resum a tot arreu
Dimarts 15 de setembre: Taller Mesurem 8

A càrrec de Jordi Marco. Soci d'Aster.
És un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i distàncies grans. Al final de cada vídeo es proposarà un exercici de càlcul o de buscar per internet, que es resoldrà en la sessió següent.
El link en posarà al canal de l'Slack #xerrades-online-mesurem


 
Data: 15/09/2020
Localització: Slack On line
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Més, sobre...: mesura distàncies grans

Activitats previstes