VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 21 de Febrer

Dijous, 21 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 21 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ESTUDI DE L'UNIVERS 1
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;21 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; 1 d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

GAIA I ELS N&Uacute;VOLS DE MAGALLANES

- La sonda GAIA, a m&eacute;s&nbsp;d&#39;anar realitzant el mapa de quasi 1.700 milions d&#39;estrelles de&nbsp;La Via L&agrave;ctia&nbsp;amb posicions i moviments, tamb&eacute; s&#39;ha dedicat als N&uacute;vols de Magallanes.

- Col&middot;lisi&oacute; o pertorbaci&oacute; entre el Gran i el Petit N&uacute;vol de Magallanes?

- El cord&oacute; que uneix les dues petites gal&agrave;xies.

- L&#39;atracci&oacute; gravitat&ograve;ria entre La Via L&agrave;ctia i els N&uacute;vols de Magallanes

- La Nebulosa de la Tar&agrave;ntula, una de les regions m&eacute;s actives de formaci&oacute; d&#39;estrelles&nbsp;de tot el Grup Local.

- Les estrelles que es desplacen a gran velocitat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar