VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 9 de Maig

Dijous, 9 de Maig

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Del 2 al 31 de maig. exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis.

i el dia 10 de Maig es realitzar&agrave; una activitat d&rsquo;observaci&oacute; nocturna davant del mateix edifici del Casal, a partir de les 21:00 h. fins a les 1:00 h aproximadament&nbsp;Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.&nbsp;
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COM EM VAIG CONSTRUIR EL MEU PROPI TELESCOPI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;9 de maig - Confer&egrave;ncia &quot;Com em vaig construir el meu propi telescopi&quot;

Ponent:&nbsp;&nbsp;</strong>S&iacute;lvia Farr&agrave;s, Estudiant de 4rt. d&rsquo;Enginyeria Mec&agrave;nica

<strong>Lloc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Seu social d&acute;Aster.&nbsp;C/. Viladomat 291, 6&egrave; 1a. Barcelona

&quot;&nbsp;Va ser quan tenia 16 anys, aprofitant el&nbsp;treball de recerca de batxillerat. A m&eacute;s d&rsquo;estudiar cada detall sobre els materials i formes constructives, va representar comen&ccedil;ar les meves pr&ograve;pies observacions astron&ograve;miques aprofundint els coneixements assolits fins a aquell moment&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_05_09%20Silvia%20Farr%C3%A0s.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20190509 .jpg</a>

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar