VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 20 de Gener - 26 de Gener

20 de Gener - 26 de Gener

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de gener -&nbsp;Secci&oacute; 1&nbsp;d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;astronomia dels raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Cossos amb gas calent a partir d&#39;un mili&oacute; de kelvins que emeten raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Amb &agrave;toms i/o electrons d&#39;alta energia

&nbsp; &nbsp;- 1a&nbsp;font c&ograve;smica en 1962

&nbsp; &nbsp;- Aportacions del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA des del 1999. Porta 20 anys!!

&nbsp; &nbsp;- En c&uacute;muls d&#39;estrelles, restes de supernoves, erupcions gal&middot;l&agrave;ctiques i col&middot;lisions entre c&uacute;muls de gal&agrave;xies.

&nbsp; &nbsp;- CHANDRA (CHO)&nbsp;ha aportat/revolucionat les imatges dels cossos que generen raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Ens ha perm&egrave;s entendre millor la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;

&nbsp; &nbsp;- Telescopi Wolter

&nbsp; &nbsp;- Imatges de CHANDRA

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 25 de Gener
Hora: 16:30 - 20:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;25 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;

DISSABTE 25/1: CANCEL&middot;LADA SORTIDA D&acute;OBSERVACI&Oacute; A&nbsp;PUJALT&nbsp;

Us informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques adverses, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANCEL&middot;LADA&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

16.30 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar