VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Abril de 2020

Abril de 2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dissabte, 18 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;18 d&#39;abril&nbsp;- Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

19.00 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar