VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Maig de 2017

Maig de 2017

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 2 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'ASTER
Resum: CONFERÈNCIA "LES DONES ASTRÒNOMES, UN PILAR FONAMENTAL EN L'ESTUDI DE L'UNIVERS"
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de Maig - &nbsp;confer&egrave;ncia &quot;Les dones astr&ograve;nomes, un pilar fonamental en l&#39;estudi de l&#39;univers&quot;</strong>

Ponent&nbsp;: Sra. Francesca Figueras Si&ntilde;ol. Professora Titular de la Universitat de Barcelona

&quot;Us heu preguntat mai quina ha estat l&rsquo;extraordin&agrave;ria feina realitzada per les dones en el mon de l&rsquo;astronomia? Tots sabem d&rsquo;algunes grans pioneres i d&rsquo;algunes astr&ograve;nomes contempor&agrave;nies, per&ograve;: hem reconegut com es mereixen les importants aportacions a la recerca fetes per les nostres predecessores? Parlarem d&rsquo;algunes d&rsquo;elles, de les seves grans aportacions, i tamb&eacute; d&rsquo;all&ograve; que no se&rsquo;ls ha reconegut. Totes elles mereixen un lloc a la hist&ograve;ria. Aprofitarem, com no, per retre homenatge a Assumpci&oacute; Catal&agrave; i Poch, barcelonina i primera astr&ograve;noma professora numer&agrave;ria a la Universitat Espanyola. Serem cr&iacute;tics amb el present: avancem s&iacute;, per&ograve; a quin ritme? Per a quan la plena igualtat d&rsquo;oportunitats? Junts avaluarem les estad&iacute;stiques recents, fetes per la Societat Espanyola d&rsquo;Astronomia i tamb&eacute; les mesures que entre tots,&nbsp; professionals i amateurs,&nbsp; volem emprendre per aconseguir la plena igualtat&quot;.

En aquesta xerrada descobrirem les respostes a aquestes i altres preguntes.

Podeu accedir a la invitaci&oacute; fent clic aqui:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2017_05_02_Francesca%20Figueras.jpg'>ConfMaig2017</a>

Us hi esperem

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 3 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: CURS: ELS EXOPLANETES EN ELS SISTEMES ESTEL·LARS, HI POT HAVER VIDA MÉS ENLLÀ DEL SISTEMA SOLAR ?
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><u><strong>3, 8 i 10 de maig de 2017 - &quot;Curs: Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,

hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;</strong></u>Aster organitza el curs: &quot;Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,&nbsp;hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;.

Pensat per a persones amb la curiositat i voluntat d&rsquo;entendre l&rsquo;Univers que ens envolta i les possibilitats de trobar alguns tipus de vida fora del nostre Sistema Solar. No s&oacute;n necessaris coneixements d&rsquo;astronomia o de ci&egrave;ncies en general per poder seguir els conceptes que s&rsquo;exposaran.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2017/TripticExoplanetes_2017_V1.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'CursExoplanetes', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span></span>&nbsp;
Divendres, 5 de Maig
Hora: 20:30 - 21:30
Lloc: Plaça Mireia d&#039;Esplugues de Llobregat - St. Pere Màrtir - Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA - Sant Pere Màrtir (Collserola)
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Divendres, 5 de maig - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</span></strong>

<span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el nov&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;. (9.36)

Veurem els cr&agrave;ters Bullialdus, Campanus, Clavius, Copernicus, Fra Mauro, Lambert, Lambert R, Lansberg, Longomontanus, Mercator, Plato, Reinhold, Mons La Hire, Montes Carpatus i Recti, Dome Kies Pi, i Rima Hesiodus.&nbsp;Tamb&eacute; veurem els mars&nbsp;Serenitatis, Tranquillitatis, Fecunditatis, Nectaris,&nbsp;Vaporum,&nbsp;Crisium, Imbrium, Insularum, Vaporum i Nubium, i J&uacute;piter tota la nit.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela) a les 20:15 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>
Dilluns, 8 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: CURS: ELS EXOPLANETES EN ELS SISTEMES ESTEL·LARS, HI POT HAVER VIDA MÉS ENLLÀ DEL SISTEMA SOLAR ?
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><u><strong>3, 8 i 10 de maig de 2017 - &quot;Curs: Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,

hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;</strong></u>Aster organitza el curs: &quot;Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,&nbsp;hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;.

Pensat per a persones amb la curiositat i voluntat d&rsquo;entendre l&rsquo;Univers que ens envolta i les possibilitats de trobar alguns tipus de vida fora del nostre Sistema Solar. No s&oacute;n necessaris coneixements d&rsquo;astronomia o de ci&egrave;ncies en general per poder seguir els conceptes que s&rsquo;exposaran.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2017/TripticExoplanetes_2017_V1.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'CursExoplanetes', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span></span>&nbsp;
Dimarts, 9 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de maig - Secci&oacute; Astrofotografia</strong>

A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;ASTER.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Aitor Martinez&nbsp;ens parlar&agrave; sobre &quot;Eines d&#39;ajuda per astrofotografia?&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 10 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: CURS: ELS EXOPLANETES EN ELS SISTEMES ESTEL·LARS, HI POT HAVER VIDA MÉS ENLLÀ DEL SISTEMA SOLAR ?
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><u><strong>3, 8 i 10 de maig de 2017 - &quot;Curs: Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,

hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;</strong></u>Aster organitza el curs: &quot;Els exoplanetes en els sistemes estel&middot;lars,&nbsp;hi pot haver vida m&eacute;s enll&agrave; del sistema solar?&quot;.

Pensat per a persones amb la curiositat i voluntat d&rsquo;entendre l&rsquo;Univers que ens envolta i les possibilitats de trobar alguns tipus de vida fora del nostre Sistema Solar. No s&oacute;n necessaris coneixements d&rsquo;astronomia o de ci&egrave;ncies en general per poder seguir els conceptes que s&rsquo;exposaran.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2017/TripticExoplanetes_2017_V1.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'CursExoplanetes', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 15 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ RADIOASTRONOMIA. BLOC 1: FONAMENTS FÍSICS
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de maig - Secci&oacute; Radioastronomia. Bloc 1: Fonaments f&iacute;sics</strong>

A c&agrave;rrec de Josep Mora, soci d&#39;Aster.

1. Pre&agrave;mbul (comentaris i discussi&oacute; sobre l&#39;estructura de les sessions)

2. Fonaments f&iacute;sics (I):

Propietats de la radiaci&oacute; electromagn&egrave;tica

- Qu&egrave; &eacute;s la radiaci&oacute; electromagn&egrave;tica (REM)?

- Par&agrave;metres de la REM: Amplitud, Freq&uuml;&egrave;ncia i Longitud d&#39;ona

- Llei del quadrat de la dist&agrave;ncia

- L&#39;espectre electromagn&egrave;tic

- Polaritzaci&oacute; de les ones

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 17 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ RADIOASTRONOMIA. BLOC 2: FONAMENTS FÍSICS
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de maig - Secci&oacute; Radioastronomia.&nbsp;Bloc 2: Fonaments f&iacute;sics</strong>

A c&agrave;rrec de Josep Mora, soci d&#39;Aster.

1. Rangs d&#39;observaci&oacute;

2. Instruments per a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica

&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 Telescopis terrestres

&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2 Sat&egrave;l&middot;lits

3. Observacions en r&agrave;dio

19.00 hores</span></span>
Dijous, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 18 de maig - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>

A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;ASTER.

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 20 de Maig
Hora: 20:00 - 0:00 Diumenge, 21 de Maig
Lloc: CosmoCaixa Barcelona
Resum: NIT DELS MUSEUS A COSMOCAIXA
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 20&nbsp;de maig - Nit dels Museus a CosmoCaixa</strong>

La nit del 20 de maig tindr&agrave; lloc la Nit dels Museus a Cosmocaixa. Hi farem una estesa de telescopis, tant nombrosa com sigui possible. Simult&agrave;niament en una de les sales, es far&agrave; un passi comentat de fotos dels companys astrofot&ograve;grafs.

Per facilitar l&rsquo;organitzaci&oacute;, les persones que vulguin participar en alguna d&rsquo;aquestes sessions haurien de comunicar-ho al Pere Closas (pere.closas@aster.cat) .NOTA IMPORTANT:&nbsp;La sortida mensual d&rsquo;observaci&oacute; a Pujalt queda substitu&iuml;da per la participaci&oacute; d&rsquo;Aster en aquesta observaci&oacute; nocturna amb motiu de la Nit dels Museus a Cosmocaixa.Veure fotos de l&#39;esdeveniment: <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/59/20170520-nit-dels-museus-a-cosmocaixa' target='_self'>aqu&iacute;</a></span></span>&nbsp;
Dimarts, 23 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: GRUP 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - SONDES ESPACIALS I TELESCOPIS TERRESTRES EXISTENTS I FUTURS
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;23 de maig - Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers 1- Sondes espacials i telescopis terrestres existents i futurs</strong>

A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;ASTER.

- El projecte de la sonda ExoMars 2016 i 2018; una missi&oacute; de l&#39;ESA per la recerca biol&ograve;gica de Mart.

- La Trace Gas Orbiter TGO i motius del frac&agrave;s de la Lander Schiaparelli EDM.

- Segon llan&ccedil;ament en 2018. Nou Rover d&#39;investigaci&oacute;.

- Instrumentaci&oacute; per la investigaci&oacute; dels materials del subs&ograve;l, m&ograve;dul biol&ograve;gic i m&ograve;dul medioambiental.

- Possibles llocs d&#39;aterratge del Rover.

- Funcionament del Rover.

- Breu resum de les missions anteriors a Mart

- Video del projecte ExoMars

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 24 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;24 de maig - Secci&oacute; Astrocine</strong>

A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;ASTER.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS - Capitol 7: &quot;L&#39;espin&agrave;s de la nit&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 25 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: GRUP 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA ANTIGA. DELS SUMERIS A COPÈRNIC
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;25 de maig&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers 2 - Astronomia antiga. Dels Sumeris a Cop&egrave;rnic</strong>

A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;ASTER.

- Arqu&iacute;medes de Siracusa

- Aglonike i Hip&agrave;tia, dones astr&ograve;nomes.

- Ptolomeu. L&#39;Almagest

- Informaci&oacute; recollida per Ptolomeu

- &Ograve;rbites, epicicles, equants, deferents. Moviments dels cossos

- Mapes del m&oacute;n.

- El final del per&iacute;ode d&#39;explendor de l&#39;Alexandria cient&iacute;fica

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 27 de Maig
Hora: 11:00 - 0:00 Diumenge, 28 de Maig
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2017
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>27 i 28 de maig de 2017 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2017 al Parc de la Ciutadella</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w137-h114/mm/image/2017/BCNCiencia.jpg' style='width: 137px; height: 114px; float: left;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Parc de la Ciutadella, amb la plantada de telescopis.Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres. Farem el seguiment de l&#39;evoluci&oacute; de l&#39;ombra&nbsp;d&#39;un gn&ograve;mon i fins a la mitjanit hi haur&agrave; la possibilitat d&#39;observar els planetes que ara&nbsp;tenim al firmament.L&rsquo;horari de la Festa ser&agrave; dissabte d&rsquo;11 a 24 h i diumenge d&rsquo;11 a 15 h.Per m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://lameva.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/l%E2%80%99exploraci%C3%B3-de-l%E2%80%99espai' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

Per veure les fotos: <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/60/20170527-festa-de-la-ciencia' target='_self'>Aqu&iacute;</a>Us hi esperem.</span></span>
Diumenge, 28 de Maig
Hora: 11:00 - 15:00
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2017
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>27 i 28 de maig de 2017 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2017 al Parc de la Ciutadella</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w137-h114/mm/image/2017/BCNCiencia.jpg' style='width: 137px; height: 114px; float: left;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Parc de la Ciutadella, amb la plantada de telescopis.Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres. Farem el seguiment de l&#39;evoluci&oacute; de l&#39;ombra&nbsp;d&#39;un gn&ograve;mon i fins a la mitjanit hi haur&agrave; la possibilitat d&#39;observar els planetes que ara&nbsp;tenim al firmament.L&rsquo;horari de la Festa ser&agrave; dissabte d&rsquo;11 a 24 h i diumenge d&rsquo;11 a 15 h.Per m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://lameva.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/l%E2%80%99exploraci%C3%B3-de-l%E2%80%99espai' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

Per veure les fotos: <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/60/20170527-festa-de-la-ciencia' target='_self'>Aqu&iacute;</a>Us hi esperem.</span></span>
Dilluns, 29 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROTEMES
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 29 de maig - Secci&oacute; Astrotemes</strong>

A c&agrave;rrec de Carles L&oacute;pez, soci d&#39;ASTER.

&quot;Saturn abans i ara. Primeres observacions desconcertants. El descobriment dels anells. Caracter&iacute;stiques orbitals. Caracter&iacute;stiques externes: el camp magn&egrave;tic. El camp de n&uacute;vols de l&rsquo;atmosfera superior. Morfologia polar. Composici&oacute; atmosf&egrave;rica. Model de composici&oacute; interna&quot;.

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar