Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides - Dijous, 15 de Febrer

Dijous, 15 de Febrer

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides Calendari
Dijous, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA: "BIOINFORMÀTICA I EVOLUCIÓ"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de febrer - Confer&egrave;ncia &quot;Bioinform&agrave;tica i evoluci&oacute;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Sr. Llu&iacute;s Serra. Catedr&agrave;tic del Departament de Gen&egrave;tica en la Facultat de Biologia de la UB, especialitzat en Evoluci&oacute;.

&quot;S&rsquo;explicar&agrave; com s&rsquo;utilitzen les seq&uuml;&egrave;ncies de bases del DNA per interpretar una hist&ograve;ria evolutiva que va comen&ccedil;ar fa uns 4.500 milions d&rsquo;anys, i com es produeixen les mutacions que canvien aquestes seq&uuml;&egrave;ncies i esdevenen substitucions responsables de les difer&egrave;ncies entre esp&egrave;cies. Les semblances evolutives a nivell gen&ograve;mic nom&eacute;s es poden determinar mitjan&ccedil;ant programes bioinform&agrave;tics que permeten manipular les gegantines bases de dades de seq&uuml;&egrave;ncies i construir arbres filogen&egrave;tics.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_02_15%20LLU%C3%8DS%20SERRA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180215.jpg</a>

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar