Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides - Març de 2018

Març de 2018

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides Calendari
Dijous, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA: "DE 100 QÜESTIONS, UNA: LA VIDA"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 1 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;De 100 q&uuml;estions, una: la vida&quot;</strong>Ponent: Joan Anton Catal&agrave;. M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica. Llicenciat en Qu&iacute;miques, especialitat Qu&agrave;ntica per la UB. Soci d&rsquo;Aster.

&quot;En el nou llibre, &quot;100 q&uuml;estions sobre l&#39;Univers&quot;, es plantegen&nbsp;un centenar de preguntes, algunes d&#39;elles sense resposta coneguda per la&nbsp;ci&egrave;ncia actualment. En especial, la darrera part del llibre es dedica a&nbsp;la vida, a la seva aparici&oacute; al nostre planeta, i a la possibilitat de la&nbsp;seva exist&egrave;ncia fora d&#39;ell. En aquesta xerrada, l&#39;autor convidar&agrave; a&nbsp;l&#39;audi&egrave;ncia a reflexionar sobre aquesta tem&agrave;tica, presentant alhora tant&nbsp;el cas per defensar la plausibilitat de l&#39;exist&egrave;ncia de vida en altres&nbsp;llocs de l&#39;Univers com tamb&eacute; el cas&nbsp;invers, que estableix les baixes&nbsp;probabilitats que la vida s&#39;hagi obert cam&iacute; al cosmos.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_03_01%20Joan%20A.%20catal%C3%A0.jpg'>Confer&egrave;ncia20180301.jpg</a>

19.00 hores<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Divendres, 2 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimarts, 6 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de mar&ccedil;&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;,&nbsp;Marta Bret&oacute; ens&nbsp;parlar&agrave; sobre &quot;El fotograf&nbsp;a la nit&quot; + presentaci&oacute; del llibre &quot;SIDERAL&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 8 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ELS INICIS DE LA SISMOLOGIA A CATALUNYA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 8 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;Els inicis de la sismologia a Catalunya&quot;</strong>Ponent: Dr. Josep Batll&oacute;,&nbsp;sism&ograve;leg i historiador de la ci&egrave;ncia.

&quot;La Sismologia t&eacute; un desenvolupament important a Catalunya a primeries del s. XX que es concreta amb les instal&middot;lacions de l&rsquo;Observatori Fabra i de l&rsquo;Observatori de l&rsquo;Ebre. En la instal&middot;laci&oacute;, posada en marxa&nbsp; i direcci&oacute; durant uns anys de la secci&oacute; de Sismologia de l&rsquo;Observatori Fabra hi va tenir un paper importat en Comas i Sol&agrave;.

A la confer&egrave;ncia es far&agrave; un rep&agrave;s dels fets d&rsquo;aquells anys i una descripci&oacute; dels primers instruments d&rsquo;observaci&oacute; sismol&ograve;gica de l&rsquo;Observatori Fabra.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://Dijous 8 de Març - CONFERÈNCIA &quot;ELS INICIS DE LA SISMOLOGIA A CATALUNYA&quot; Ponent: Dr. Josep Batlló, sismòleg i historiador de la ciència. &quot;La Sismologia té un desenvolupament important a Catalunya a primeries del s XX que es concreta amb les instal·lacions de l’Observatori Fabra i de l’Observatori de l’Ebre. En la instal·lació, posada en marxa i direcció durant uns anys de la secció de Sismologia de l’Observatori Fabra hi va tenir un paper importat en Comas i Solà. A la conferència es farà un repàs dels fets d’aquells anys i una descripció dels primers instruments d’observació sismològica de l’Observatori Fabra.&quot; Adjuntem invitació: Conferència20180308.jpg 19.00 hores'>Confer&egrave;ncia20180308.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 10 de Març
Hora: 18:00 - 21:00
Lloc: Cosmocaixa
Resum: CELEBRACIÓ 70é ANIVERSARI
Descripció: Festa de celebraci&oacute; del 70&egrave; aniversari d&#39;Aster a la Sala &Agrave;gora de Cosmocaixa.
Dilluns, 12 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 de mar&ccedil; - Secci&oacute; de Selenografia</strong>Coordinada per Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

&nbsp;En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Orografia Lunar

- Con&egrave;ixer la Lluna 1a part

- Influ&egrave;ncies m&uacute;tues&nbsp;del sistema Terra/Lluna

- Webs interessants

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 13 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;13&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasio el nostre company Carles Lopez ens parlar&agrave; sobre:

JOSEPH JEROME LEFRAN&Ccedil;OIS DE LALANDE (1732-1807)

-Lalande, un astr&ograve;nom en temps de la Revoluci&oacute; Francesa

-Etapes en la vida del cient&iacute;fic. Breu context hist&ograve;ric.

-Els seus viatges europeus

-La seva implicaci&oacute; en els &agrave;mbits cient&iacute;fics i pol&iacute;tics

-La seva tasca astron&ograve;mica

19.00 hores</span></span>
Dijous, 15 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de mar&ccedil; - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la sortida del dissabte dia 17 de&nbsp;Mar&ccedil;. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.&quot;

19.00 hores</span></span>
Divendres, 16 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ASTRÒNOMES, AMB “E” D&#039;ESTRELLA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 16 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;Astr&ograve;nomes, amb &quot;E&quot; d&#39;estrella&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Judith Ard&egrave;vol Guillam&oacute;n. Primer curs de grau de F&iacute;sica i una de les 20 millors notes de selectivitat de Catalunya. S&ograve;cia d&#39;Aster.

INFORMACI&Oacute; IMPORTANT:&nbsp;En aquesta ocasi&oacute;, el lloc per la confer&egrave;ncia ser&agrave; l&acute;Auditori de l&acute;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia.&nbsp;C/. Saragossa n&ordm;29 .

&quot;En l&rsquo;astronomia trobem protagonistes de classes ben dispars: els planetes, els cometes, els forats negres... com tamb&eacute; les estrelles, les supernoves, les gal&agrave;xies, les constel&middot;lacions, etc.

Seria l&iacute;cit, doncs, preguntar-se si -an&agrave;logament als cossos celestes- tamb&eacute; hi ha diversitat de g&egrave;nere pel que fa als astr&ograve;noms o astr&ograve;nomes memorables. La resposta &eacute;s ben clara: per suposat que s&iacute;!

Tots hem sentit alguna vegada noms com William Herschel, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Carl Sagan, Nicolau Cop&egrave;rnic... Per&ograve; ning&uacute; no ens ha parlat mai de l&rsquo;Annie Jump Cannon, l&rsquo;Henrietta Swan Leavitt, la Caroline L. Herschel, la M&ordf; Assumpci&oacute; Catal&agrave; i Poch o la Jocelyn Bell, per citar-ne nom&eacute;s unes quantes.

Feu un lloc a l&rsquo;agenda per a una cita amb grans estrelles: les dones astr&ograve;nomes.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_03_16%20Judith%20Ard%C3%A8vol%20Guillam%C3%B3n_Astr%C3%B2nomes%20amb%20e%20d%27estrella.jpg'>Confer&egrave;ncia20180316.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 21 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;21 de mar&ccedil;&nbsp;</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>- Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;Aster.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS- Capitol 13: &quot;Qui parla en nom de la terra?&quot;.

Debat Posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;22 de mar&ccedil; - Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Astronomia segles XVIII, XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

-Johann Encke (1791-1865)

-El cometa amb el&nbsp;per&iacute;ode m&eacute;s curt. La seva hist&ograve;ria.

-L&#39;espai Encke en els anells de Saturn

Samnuel H. Schwabe (1789-1875)

-Les taques solars (1826) i el seu&nbsp;cicle&nbsp;

-Vulcano

-La gran taca vermella de J&uacute;piter.&nbsp;

-Taules 1826-1850 sobre l&#39;evoluci&oacute; de les taques

J. Rudolf Wolf (1816-1893)

- El nombre de Wolf

J.G. Galle (1812-1910)

-Descobriment de Nept&uacute; seguint les indicacions de U. Le Verrier (1846)

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 24 de Març
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Assemblea anual de socis
Descripció: D&acute;acord amb l&acute;article 31 dels Estatuts d&acute;ASTER, us informem de la convocatoria de Assemblea General Ordin&agrave;ria a celebrar el proper dissabte dia 24 de Mar&ccedil; de 2018 a les 18.00 hores

<a href='/mm/image/2018/Assemblea_2018.jpg' target='_blank'>Convoctoria</a>

Gràcies a PHP iCalendar