VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 1 de Octubre - 7 de Octubre

1 de Octubre - 7 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 2 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;2 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Alfredo Miguel&nbsp;ens parlar&agrave; sobre &quot;Astrofotografia d&#39;iniciaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;4 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les sortides dels propers mesos&quot;

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar