VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 23 de Octubre

Dimarts, 23 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 23 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ESTUDI DE L'UNIVERS 2. TEMES D'ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes&nbsp;d&#39;actualitat: les ones gravitacionals</strong>A&nbsp;c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

- Einstein les va predir, per&ograve; va considerar que mai es podrien detectar.

- Breu hist&ograve;ria de les ones gravitacionals

- LIGO i VIRGO. 2015-2018

- Exemples de detecci&oacute; de xocs entre forats negres cada vegada m&eacute;s petits, tamb&eacute; d&#39;estrelles de neutrons i d&#39;altres cosos d&#39;alta energia.

- Ja hi eren presents&nbsp;en el Big Bang ?

- Velocitat a la que es desplacen

- Quina utilitat tenen.

DEBAT: 45 minuts, despr&eacute;s de la presentaci&oacute; tamb&eacute;&nbsp;de 45 minuts

Nota: El dia 16.10 es donar&agrave; als assistents un full amb alguns temes de debat a fi que tothom que ho desitgi&nbsp;es pugui preparar.&quot;

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar