VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Octubre de 2018

Octubre de 2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 2 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;2 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Alfredo Miguel&nbsp;ens parlar&agrave; sobre &quot;Astrofotografia d&#39;iniciaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;4 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les sortides dels propers mesos&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 9 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Sede de Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;RECEPTA D&#039;ESTRELLES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Recepta d&#39;estrelles&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Meritxell Sard&agrave;. S&ograve;cia d&rsquo;Aster. Llicenciada en F&iacute;sica.

&quot;De gas i pols a estrella. Com es cuina tot plegat?. En els n&uacute;vols moleculars del medi interestel&middot;lar hi trobem els ingredients de les estrelles per&ograve; com s&rsquo;esdev&eacute; el proc&eacute;s? Com pot la gravetat, finalment, v&egrave;ncer les forces que volen estripar els n&uacute;vols fins encendre un astre?

La gravetat inicia el col&middot;lapse, d&rsquo;acord, per&ograve; qu&egrave; ha de passar per tal de no obtenir directament un forat negre?

Si les estrelles neixen i moren expulsant residus a l&rsquo;espai interestel&middot;lar, quina difer&egrave;ncia d&rsquo;ingredients hi ha entre les estrelles primig&egrave;nies i les actuals? Quines conseq&uuml;&egrave;ncies t&eacute;?

A la propera xerrada tractarem aquestes q&uuml;estions i alguna m&eacute;s d&rsquo;acord amb les teories m&eacute;s recents de formaci&oacute; estel&middot;lar.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_10_09%20M.%20Sarda.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20181009 .jpg</a></span></span>
Dimarts, 16 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 d&#39;octubre - Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles&nbsp;XVIII-XIX i XX</strong>- Model est&agrave;ndard de&nbsp;la F&iacute;sica de part&iacute;cules.

- Tipus de part&iacute;cules: quarks, leptons, bosons, etc.

- Massa, c&agrave;rrega el&egrave;ctrica, spin...

- L&#39;electr&oacute;

- Poden els quarks no ser part&iacute;cules elementals ?

- Els neutrins. Naturalesa i tipus

- ALAN GUTH i el seu model cosmol&ograve;gic. Les etapes durant el Big Bang i despr&eacute;s.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 17 de Octubre
Hora: 19:30 - 21:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres, 17 d&#39;octubre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Tamb&eacute; seran visibles,&nbsp;J&uacute;piter&nbsp;a primera hora de l&#39;observaci&oacute;, i Saturn Mart i Ur&agrave; al llarg de la nit.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 19:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Dissabte, 20 de Octubre
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: NIT INTERNACIONAL D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, 20 d&#39;octubre - Nit Internacional d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w600-h406/mm/image/2018/internationalObserverMoon2018.jpg' style='width: 600px; height: 406px;' />

El proper dia 20 d&rsquo;octubre es &nbsp;celebrar&agrave; a nivell mundial la Nit d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna.

&Eacute;s una iniciativa impulsada per la NASA i&quot;&nbsp; i la FAAE, la &quot;Federaci&oacute;n d&#39;Associaciones&nbsp;Astron&oacute;miques Espa&ntilde;olas&quot; de la qual ASTER &eacute;s membre actiu

Amb aquest motiu organitzarem una observaci&oacute; de la Lluna amb diferents telescopis, oberta als socis i a les persones que ens vulguin visitar.L&#39;observaci&oacute; &eacute;s de franc.

Per&ograve; per poder atendre correctament les persones que ens visitin limitarem el nombre d&rsquo;assistents.

Cal fer inscripci&oacute; pr&egrave;via, enviant un correu electr&ograve;nic a trav&eacute;s de l&rsquo;opci&oacute; <a href='http://www.aster.cat/forms/contacta'>Contacte&nbsp; </a>al peu de la p&agrave;gina Web d&rsquo;Aster.L&rsquo;observaci&oacute; ser&agrave; en la Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) , a partir de les 20h30Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>Per veure&#39;n fotos: <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/110/20181020-nit-obs-lluna'>Aqu&iacute;</a>
Dimarts, 23 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS 2. TEMES D&#039;ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes&nbsp;d&#39;actualitat: les ones gravitacionals</strong>A&nbsp;c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

- Einstein les va predir, per&ograve; va considerar que mai es podrien detectar.

- Breu hist&ograve;ria de les ones gravitacionals

- LIGO i VIRGO. 2015-2018

- Exemples de detecci&oacute; de xocs entre forats negres cada vegada m&eacute;s petits, tamb&eacute; d&#39;estrelles de neutrons i d&#39;altres cosos d&#39;alta energia.

- Ja hi eren presents&nbsp;en el Big Bang ?

- Velocitat a la que es desplacen

- Quina utilitat tenen.

DEBAT: 45 minuts, despr&eacute;s de la presentaci&oacute; tamb&eacute;&nbsp;de 45 minuts

Nota: El dia 16.10 es donar&agrave; als assistents un full amb alguns temes de debat a fi que tothom que ho desitgi&nbsp;es pugui preparar.&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 25 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;LA LLUNA, EL NOSTRE SATÈL·LIT&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 d&#39;octubre - Confer&egrave;ncia al Centre C&iacute;vic Guinard&oacute;: &quot;La Lluna, el nostre sat&egrave;l&middot;lit&quot;.</strong>Contacte:&nbsp;despatx@aster.cat. Oberta a tothom. Gratu&iuml;ta.&nbsp;

Ponent: Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

&quot;En anteriors xerrades hem parlat del Sol i dels planetes. En aquesta ocasi&oacute; i per completar els astres que formen el nostre univers&nbsp;m&eacute;s&nbsp;proper, parlarem de la Lluna, la nostra companya de viatge al voltant del Sol. Comentarem les diferents hip&ograve;tesis que hi ha sobre la seva formaci&oacute; i en veurem l&rsquo;estructura. Explicarem la seva din&agrave;mica, moviments, fases&hellip; Veurem la seva orografia, quins&nbsp;s&oacute;n&nbsp;els principals accidents i com es van formar.&nbsp;Parlarem de la mec&agrave;nica dels eclipsis, perqu&egrave; es produeixen, quan, com &hellip;&quot;.

19:00 hores&nbsp;

Per veure el v&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/la-lluna-el-nostre-satellit-2/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Dimarts, 30 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ENANES BLANQUES EN L&#039;ERA GAIA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 30 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Enanes blanques en l&#39;era Gaia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Alberto Rebassa.&nbsp;Doctor en Astrof&iacute;sica i investigador del Grup d&#39;Astronomia i Astrof&iacute;sica de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya.

&quot;La gran mayor&iacute;a de estrellas finalizan, o han finalizado, su vida en forma de enana blanca. Estos objetos tienen el tama&ntilde;o medio de la Tierra, sin embargo pueden llegar a ser m&aacute;s masivos que el Sol. Esto hace que las enanas blancas sean extremadamente densas y que tengan unas peculiaridades excepcionales. En esta charla estudiaremos las propiedades f&iacute;sicas de estos objetos ex&oacute;ticos y veremos como los datos proporcionados por el sat&eacute;lite Gaia nos han ayudado a incrementar considerablemente nuestro entendimiento de las enanas blancas.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_10_30%20A.%20Rebassa%20pdf.jpg'>Confer&egrave;ncia20181030 .jpg</a>

19:00 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar