VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 22 de Octubre - 28 de Octubre

22 de Octubre - 28 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 23 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ESTUDI DE L'UNIVERS 2. TEMES D'ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes&nbsp;d&#39;actualitat: les ones gravitacionals</strong>A&nbsp;c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

- Einstein les va predir, per&ograve; va considerar que mai es podrien detectar.

- Breu hist&ograve;ria de les ones gravitacionals

- LIGO i VIRGO. 2015-2018

- Exemples de detecci&oacute; de xocs entre forats negres cada vegada m&eacute;s petits, tamb&eacute; d&#39;estrelles de neutrons i d&#39;altres cosos d&#39;alta energia.

- Ja hi eren presents&nbsp;en el Big Bang ?

- Velocitat a la que es desplacen

- Quina utilitat tenen.

DEBAT: 45 minuts, despr&eacute;s de la presentaci&oacute; tamb&eacute;&nbsp;de 45 minuts

Nota: El dia 16.10 es donar&agrave; als assistents un full amb alguns temes de debat a fi que tothom que ho desitgi&nbsp;es pugui preparar.&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 25 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;LA LLUNA, EL NOSTRE SATÈL·LIT&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 d&#39;octubre - Confer&egrave;ncia al Centre C&iacute;vic Guinard&oacute;: &quot;La Lluna, el nostre sat&egrave;l&middot;lit&quot;.</strong>Contacte:&nbsp;despatx@aster.cat. Oberta a tothom. Gratu&iuml;ta.&nbsp;

Ponent: Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

&quot;En anteriors xerrades hem parlat del Sol i dels planetes. En aquesta ocasi&oacute; i per completar els astres que formen el nostre univers&nbsp;m&eacute;s&nbsp;proper, parlarem de la Lluna, la nostra companya de viatge al voltant del Sol. Comentarem les diferents hip&ograve;tesis que hi ha sobre la seva formaci&oacute; i en veurem l&rsquo;estructura. Explicarem la seva din&agrave;mica, moviments, fases&hellip; Veurem la seva orografia, quins&nbsp;s&oacute;n&nbsp;els principals accidents i com es van formar.&nbsp;Parlarem de la mec&agrave;nica dels eclipsis, perqu&egrave; es produeixen, quan, com &hellip;&quot;.

19:00 hores&nbsp;

Per veure el v&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/la-lluna-el-nostre-satellit-2/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>

Gràcies a PHP iCalendar