VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2018

2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 9 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ESTUDI DE L'UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de gener&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

&quot;James Bradley ( 1693-1762).&nbsp;Astr&ograve;nom reial de Greenwich, despr&eacute;s d&#39;E. Halley

L&#39;aberraci&oacute; de la llum ( 1728)

Moviment de nutaci&oacute; de la Terra (1748)

John Hadley ( 1682-1744)-&nbsp;Mirall parab&ograve;lic

Johann H. Lambert (1728-1777).&nbsp;Mesura de la llum. Albedo.

James Short, Chester Moor Hall i Pierre Guinard. La millora dels&nbsp;instruments

Cartografia de la Lluna:

Johann Schr&ouml;ter, Johannes Hevelius, G.B. Riccioli, F. Grimaldi&quot;

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 10 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;COMAS I SOLÀ I EL PROGRÉS ASTRONÒMIC DEL SEGLE XX&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 10 de gener - Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave; i el progr&eacute;s Astron&ograve;mic del segle XX&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Sr. Pere Closas . Llicenciat en F&iacute;sica. Membre de la Junta d&#39;Aster.

INFORMACI&Oacute; IMPORTANT:&nbsp;En aquesta ocasi&oacute;, el lloc per la confer&egrave;ncia ser&agrave; l&acute;Auditori de l&acute;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia.&nbsp;C/. Saragossa n&ordm;29 .

&quot;Comas i Sol&agrave; va ser un gran divulgador cient&iacute;fic a qui va tocar viure en una &egrave;poca de grans progressos en el coneixement astron&ograve;mic. La confer&egrave;ncia presentar&agrave; alguns dels aven&ccedil;os de l&#39;Astronomia del primer ter&ccedil; del segle XX i la forma com es van reflectir en els articles de Comas i Sol&agrave; a La Vanguardia.

En particular es parlar&agrave; del coneixement de Mart i de les investigacions sobre les dist&agrave;ncies i l&#39;estructura de l&#39;Univers.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_01_10%20PERE%20CLOSAS_10_GENER_V.uR%C3%80NIA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180110.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dijous, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;11 de gener&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la sortida del 13 de gener. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.&quot;

19.00 hores</span></span>
Dijous, 18 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;SUPERNOVES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 18 de gener&nbsp;&nbsp;- Confer&egrave;ncia &quot;Supernoves&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Sr. Jordi Isern. Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (CSIC). Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona (RACAB)

&quot;Les explosions de supernova s&oacute;n un dels fen&ograve;mens m&eacute;s violents de l&rsquo;Univers despr&eacute;s del Big Bang i s&oacute;n el resultat d&rsquo;una inestabilitat gravitat&ograve;ria o termonuclear que algunes estrelles pateixen al final de la seva vida. Durant cada explosi&oacute; s&rsquo;injecten, a gran velocitat, una mitjana de varies vegades la massa del Sol de nous elements qu&iacute;mics acabats de sintetitzar, i tamb&eacute; de la majoria de les estrelles de neutrons. Per tant, es pot considerar que les supernoves s&oacute;n les veritables responsables de l&rsquo;evoluci&oacute; qu&iacute;mica de la Gal&agrave;xia i de la major part dels fen&ograve;mens d&rsquo;alta energia gal&agrave;ctics&quot;.&nbsp;

En aquesta confer&egrave;ncia es tractar&agrave; de manera simplificada la mort de les estrelles i les seves conseq&uuml;&egrave;ncies.

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/super.jpg'>ConfSuper.jpg</a>

Hora:&nbsp;19.00 hores&nbsp;</span></span>
Dimarts, 23 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 de gener - Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

&quot;L&#39;Observatori de Par&iacute;s

Giovanni Cassini (1625-1712). Primer astr&ograve;nom reial.

La llarga dinastia dels Cassini

La llum zodiacal

Olaus R&ouml;emer&nbsp;(1644-1710). Velocitat finita de la llum

Pierre L.M. de Maupertuis&nbsp;( 1698-1759). Els viatges. La forma de la Terra

Louis Godin ( 1704-1760).&nbsp;El seus&nbsp;viatges.

Alexis C. Clairaut ( 1713-1765).&nbsp;El problema dels tres cossos

Jacob Bernouilli ( 1645-1705) i Johann Bernouilli (1667-1748).&nbsp;Matem&agrave;tics.&quot;

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 24 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 24 de gener&nbsp;- Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;Aster.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS- Cap&iacute;tol 11:&nbsp;&quot;La persistencia de la memoria&quot;.

Debat posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C.C.Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;EL NOSTRE UNIVERS MES PROPER&quot; I OBSERVACIO DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 de gener - Confer&egrave;ncia &quot;El nostre Univers m&eacute;s proper&quot; i&nbsp;observaci&oacute; de la Lluna amb telescopis</strong>El dia 25 de Gener de 2018, a les 7 de la tarda, est&agrave; prevista la intervenci&oacute; dels nostres socis en Jaume Roca i en Josep M&ordf; Mor&eacute;n, al Centre C&iacute;vic Guinard&oacute;. Amb el t&iacute;tol de &quot;El nostre Univers m&eacute;s proper&quot;, en Jaume far&agrave; una xerrada, donant a con&egrave;ixer les particularitats de cada un dels astres que conformen el Sistema Solar, i a continuaci&oacute; en Josep Mar&iacute;a, proporcionar&agrave; als assistents una observaci&oacute; de la Lluna amb telescopis, tot fent les explicacions adients al que l&#39;astre ens ensenya en aquells moments.Entrada gratuita.&nbsp;Aforament limitat. Inscripcions a&nbsp;despatx@aster.cat.C.C.Guinard&oacute;. Torrent de Melis, (entre Ronda Guinard&oacute; 113 i Avda.Mare de Deu de Montserrat)&nbsp;

Per veure el V&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/video-nostre-univers-mes-proper/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Dimarts, 6 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de Febrer&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Aitor Martinez ens parlar&agrave; sobre: &quot;APT software de captura y tratamiento&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 8 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;8 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la sortida del dissabte dia 10 de Febrer. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.&quot;

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 10 de Febrer
Hora: 17:35 - 18:30
Lloc: Sant Pere Martir
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE CEL PROFUND A SANT PERE MÀRTIR
Descripció: <span style='font-size:14px;'><strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Dissabte&nbsp;10 de febrer&nbsp;-&nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Sant Pere M&agrave;rtir</span></strong>Us&nbsp;informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques&nbsp;complicades, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;<span style='color: rgb(0, 255, 0);'><strong>CANVIADA</strong></span> pel mirador de Sant Pere Martir (Collserola).

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 17:50 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N) Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute; a les 17:35, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela)&nbsp; per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.</span>
Dilluns, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Selenografia</strong>Coordinada per Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Presentaci&oacute; del Taller - Perqu&egrave; observar-la

- Dades generals

- La Lluna, formaci&oacute; i estructura

- Din&agrave;mica Lunar (Rotaci&oacute;, Translaci&oacute;, Libracions, Fases, i Tipus de mesos lunars) per Rafael Quiles, soci d&#39;Aster

- Caracter&iacute;stiques i funcionament del programa Virtual Moon Atlas

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 14 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 14 de febrer - Acte de benvinguda als nous socis</strong>Us informem que el dimecres dia 14 de febrer, es celebrar&agrave; en la nostra seu, l&#39;acte de Benvinguda als nous socis que s&#39;han integrat a la nostra Agrupaci&oacute; en el darrer any.

Farem una presentaci&oacute; de la nostra Entitat i de la seva hist&ograve;ria (aquest any celebrem el 70&eacute; aniversari), i aprofitarem per comentar les possibilitats per desenvolupar encara m&eacute;s la nostra afici&oacute;.

En finalitzar l&#39;acte, hi haur&agrave; un petit pica pica, on podrem canviar impressions en un ambient mes dist&eacute;s.

Tots els socis, tant antics com novells esteu convidats a participar-hi.&nbsp;&nbsp;

19:00 hores</span></span>
Dijous, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;BIOINFORMÀTICA I EVOLUCIÓ&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de febrer - Confer&egrave;ncia &quot;Bioinform&agrave;tica i evoluci&oacute;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Sr. Llu&iacute;s Serra. Catedr&agrave;tic del Departament de Gen&egrave;tica en la Facultat de Biologia de la UB, especialitzat en Evoluci&oacute;.

&quot;S&rsquo;explicar&agrave; com s&rsquo;utilitzen les seq&uuml;&egrave;ncies de bases del DNA per interpretar una hist&ograve;ria evolutiva que va comen&ccedil;ar fa uns 4.500 milions d&rsquo;anys, i com es produeixen les mutacions que canvien aquestes seq&uuml;&egrave;ncies i esdevenen substitucions responsables de les difer&egrave;ncies entre esp&egrave;cies. Les semblances evolutives a nivell gen&ograve;mic nom&eacute;s es poden determinar mitjan&ccedil;ant programes bioinform&agrave;tics que permeten manipular les gegantines bases de dades de seq&uuml;&egrave;ncies i construir arbres filogen&egrave;tics.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_02_15%20LLU%C3%8DS%20SERRA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180215.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 20 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;20 de&nbsp;febrer&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>&quot;Joseph Louis Lagrange ( 1736-1813)</strong>

-Gran matem&agrave;tic. Tamb&eacute; astr&ograve;nom i f&iacute;sic

-La libraci&oacute; de la Lluna

-Explicaci&oacute; sobre el fet que la Lluna sempre dona la mateixa cara a la Terra

-Punts de Lagrange

-C&agrave;lcul de l&#39;&ograve;rbita de cometes i planetes

<strong>Jean Le Rond d&#39;Alemberg ( 1717-1783)</strong>

<strong>Pierre-Simon Laplace ( 1749-1827)</strong>

-Formaci&oacute; del Sistema Solar

-La nebulosa solar. Formaci&oacute; dels planetes

-Anomalies de J&uacute;piter i Saturn

-El determinisme&quot;

&nbsp;19.00 hores</span></span>
Dimecres, 21 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;21 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;Aster.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS- Cap&iacute;tol 12: &quot;Enciclop&egrave;dia gal&agrave;ctica&quot;.

Debat posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;22 de febrer&nbsp;- SECCI&Oacute;&nbsp;D&acute;ESTUDI DE L&#39;UNIVERS.&nbsp;ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>Charles Messier (1738-1822)</strong>

- Els objectes Messier

<strong>William Herschell (1738-1822)</strong>

- El descobriment d&#39;Ur&agrave; i de 2.514 cossos

- Gran constructor de telescopis i polidor de lents

- La forma de la nostra gal&agrave;xia

- Nebuloses, estrelles i gal&agrave;xies

- Confirmaci&oacute; de la llei de la gravitaci&oacute; universal de Newton

- La radiaci&oacute; d&#39;infrarojos. Els experiments de Herschel

- Caroline Herschel&quot;

19.00 hores</span></span>
Divendres, 23 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Sant Pere Martir, Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA - SANT PERE MÀRTIR (COLLSEROLA)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Divendres 23 de febrer - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</span></strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Alpetragius, Alphonsus, Archimedes, Arzachel, Beer, Eratosthenes, Herschel, Huggins, Maginus, Moretus, Plato, Ptolemaeus i Tycho, Mons Piton i Pico Montes Alpes, Caucasus i Apenninus, i Rupes Recta.&nbsp;

Tamb&eacute; ser&agrave; visible el planeta Ur&agrave; a la constel&middot;laci&oacute;&nbsp;dels Peixos&nbsp;(1h 36 m 929s/+9&ordm; 25.51)

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 18:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la Web:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/i0xQelke5F0z67DnGkh1vA/8H7h763W9H4dozFQ9763763MF1KA/1IJZBgw892u4Ac8921v0Detg5g'>www.aster.cat</a>

Adjuntem proposta d&acute;observaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/i0xQelke5F0z67DnGkh1vA/GJryFMXx763Uvqk3u0BuUNag/1IJZBgw892u4Ac8921v0Detg5g'>PrpobsLluna2322018.pdf</a></span></span>
Dilluns, 26 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimecres, 28 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dijous, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;DE 100 QÜESTIONS, UNA: LA VIDA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 1 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;De 100 q&uuml;estions, una: la vida&quot;</strong>Ponent: Joan Anton Catal&agrave;. M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica. Llicenciat en Qu&iacute;miques, especialitat Qu&agrave;ntica per la UB. Soci d&rsquo;Aster.

&quot;En el nou llibre, &quot;100 q&uuml;estions sobre l&#39;Univers&quot;, es plantegen&nbsp;un centenar de preguntes, algunes d&#39;elles sense resposta coneguda per la&nbsp;ci&egrave;ncia actualment. En especial, la darrera part del llibre es dedica a&nbsp;la vida, a la seva aparici&oacute; al nostre planeta, i a la possibilitat de la&nbsp;seva exist&egrave;ncia fora d&#39;ell. En aquesta xerrada, l&#39;autor convidar&agrave; a&nbsp;l&#39;audi&egrave;ncia a reflexionar sobre aquesta tem&agrave;tica, presentant alhora tant&nbsp;el cas per defensar la plausibilitat de l&#39;exist&egrave;ncia de vida en altres&nbsp;llocs de l&#39;Univers com tamb&eacute; el cas&nbsp;invers, que estableix les baixes&nbsp;probabilitats que la vida s&#39;hagi obert cam&iacute; al cosmos.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_03_01%20Joan%20A.%20catal%C3%A0.jpg'>Confer&egrave;ncia20180301.jpg</a>

19.00 hores<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Divendres, 2 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimarts, 6 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de mar&ccedil;&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;,&nbsp;Marta Bret&oacute; ens&nbsp;parlar&agrave; sobre &quot;El fotograf&nbsp;a la nit&quot; + presentaci&oacute; del llibre &quot;SIDERAL&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 8 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ELS INICIS DE LA SISMOLOGIA A CATALUNYA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 8 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;Els inicis de la sismologia a Catalunya&quot;</strong>Ponent: Dr. Josep Batll&oacute;,&nbsp;sism&ograve;leg i historiador de la ci&egrave;ncia.

&quot;La Sismologia t&eacute; un desenvolupament important a Catalunya a primeries del s. XX que es concreta amb les instal&middot;lacions de l&rsquo;Observatori Fabra i de l&rsquo;Observatori de l&rsquo;Ebre. En la instal&middot;laci&oacute;, posada en marxa&nbsp; i direcci&oacute; durant uns anys de la secci&oacute; de Sismologia de l&rsquo;Observatori Fabra hi va tenir un paper importat en Comas i Sol&agrave;.

A la confer&egrave;ncia es far&agrave; un rep&agrave;s dels fets d&rsquo;aquells anys i una descripci&oacute; dels primers instruments d&rsquo;observaci&oacute; sismol&ograve;gica de l&rsquo;Observatori Fabra.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://Dijous 8 de Març - CONFERÈNCIA &quot;ELS INICIS DE LA SISMOLOGIA A CATALUNYA&quot; Ponent: Dr. Josep Batlló, sismòleg i historiador de la ciència. &quot;La Sismologia té un desenvolupament important a Catalunya a primeries del s XX que es concreta amb les instal·lacions de l’Observatori Fabra i de l’Observatori de l’Ebre. En la instal·lació, posada en marxa i direcció durant uns anys de la secció de Sismologia de l’Observatori Fabra hi va tenir un paper importat en Comas i Solà. A la conferència es farà un repàs dels fets d’aquells anys i una descripció dels primers instruments d’observació sismològica de l’Observatori Fabra.&quot; Adjuntem invitació: Conferència20180308.jpg 19.00 hores'>Confer&egrave;ncia20180308.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 10 de Març
Hora: 18:00 - 21:00
Lloc: Cosmocaixa
Resum: CELEBRACIÓ 70é ANIVERSARI
Descripció: Festa de celebraci&oacute; del 70&egrave; aniversari d&#39;Aster a la Sala &Agrave;gora de Cosmocaixa.
Dilluns, 12 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 de mar&ccedil; - Secci&oacute; de Selenografia</strong>Coordinada per Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

&nbsp;En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Orografia Lunar

- Con&egrave;ixer la Lluna 1a part

- Influ&egrave;ncies m&uacute;tues&nbsp;del sistema Terra/Lluna

- Webs interessants

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 13 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;13&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasio el nostre company Carles Lopez ens parlar&agrave; sobre:

JOSEPH JEROME LEFRAN&Ccedil;OIS DE LALANDE (1732-1807)

-Lalande, un astr&ograve;nom en temps de la Revoluci&oacute; Francesa

-Etapes en la vida del cient&iacute;fic. Breu context hist&ograve;ric.

-Els seus viatges europeus

-La seva implicaci&oacute; en els &agrave;mbits cient&iacute;fics i pol&iacute;tics

-La seva tasca astron&ograve;mica

19.00 hores</span></span>
Dijous, 15 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de mar&ccedil; - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la sortida del dissabte dia 17 de&nbsp;Mar&ccedil;. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.&quot;

19.00 hores</span></span>
Divendres, 16 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ASTRÒNOMES, AMB “E” D&#039;ESTRELLA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 16 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;Astr&ograve;nomes, amb &quot;E&quot; d&#39;estrella&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Judith Ard&egrave;vol Guillam&oacute;n. Primer curs de grau de F&iacute;sica i una de les 20 millors notes de selectivitat de Catalunya. S&ograve;cia d&#39;Aster.

INFORMACI&Oacute; IMPORTANT:&nbsp;En aquesta ocasi&oacute;, el lloc per la confer&egrave;ncia ser&agrave; l&acute;Auditori de l&acute;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia.&nbsp;C/. Saragossa n&ordm;29 .

&quot;En l&rsquo;astronomia trobem protagonistes de classes ben dispars: els planetes, els cometes, els forats negres... com tamb&eacute; les estrelles, les supernoves, les gal&agrave;xies, les constel&middot;lacions, etc.

Seria l&iacute;cit, doncs, preguntar-se si -an&agrave;logament als cossos celestes- tamb&eacute; hi ha diversitat de g&egrave;nere pel que fa als astr&ograve;noms o astr&ograve;nomes memorables. La resposta &eacute;s ben clara: per suposat que s&iacute;!

Tots hem sentit alguna vegada noms com William Herschel, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Carl Sagan, Nicolau Cop&egrave;rnic... Per&ograve; ning&uacute; no ens ha parlat mai de l&rsquo;Annie Jump Cannon, l&rsquo;Henrietta Swan Leavitt, la Caroline L. Herschel, la M&ordf; Assumpci&oacute; Catal&agrave; i Poch o la Jocelyn Bell, per citar-ne nom&eacute;s unes quantes.

Feu un lloc a l&rsquo;agenda per a una cita amb grans estrelles: les dones astr&ograve;nomes.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_03_16%20Judith%20Ard%C3%A8vol%20Guillam%C3%B3n_Astr%C3%B2nomes%20amb%20e%20d%27estrella.jpg'>Confer&egrave;ncia20180316.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 21 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;21 de mar&ccedil;&nbsp;</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>- Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;Aster.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS- Capitol 13: &quot;Qui parla en nom de la terra?&quot;.

Debat Posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;22 de mar&ccedil; - Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Astronomia segles XVIII, XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

-Johann Encke (1791-1865)

-El cometa amb el&nbsp;per&iacute;ode m&eacute;s curt. La seva hist&ograve;ria.

-L&#39;espai Encke en els anells de Saturn

Samnuel H. Schwabe (1789-1875)

-Les taques solars (1826) i el seu&nbsp;cicle&nbsp;

-Vulcano

-La gran taca vermella de J&uacute;piter.&nbsp;

-Taules 1826-1850 sobre l&#39;evoluci&oacute; de les taques

J. Rudolf Wolf (1816-1893)

- El nombre de Wolf

J.G. Galle (1812-1910)

-Descobriment de Nept&uacute; seguint les indicacions de U. Le Verrier (1846)

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 24 de Març
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Assemblea anual de socis
Descripció: D&acute;acord amb l&acute;article 31 dels Estatuts d&acute;ASTER, us informem de la convocatoria de Assemblea General Ordin&agrave;ria a celebrar el proper dissabte dia 24 de Mar&ccedil; de 2018 a les 18.00 hores

<a href='/mm/image/2018/Assemblea_2018.jpg' target='_blank'>Convoctoria</a>
Dimarts, 3 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;3 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Jos&eacute; Ivan Berruezo ens parlar&agrave;&nbsp;sobre: &quot;La meva&nbsp;experi&egrave;ncia personal en Astrofotograf&iacute;a, de l&#39;obsessi&oacute; a la bogeria&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 5 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;5 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la propera sortida a Pujalt. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dilluns, 9 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 9 d&#39;abril - Secci&oacute; Selenografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Eclipsis

- El Cicle de Saros

- Con&egrave;ixer la Lluna II - Principals accidents de l&#39;hemisferi nord

- Hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; Lunar 1a part&nbsp;(per Rafael Quiles, soci d&#39;Aster)

- Webs interessants

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 10 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Auditori de l&#039;Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ASTER, 1948-2018&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 d&#39;Abril -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Aster, 1948-2018&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Jordi Bozzo.&nbsp;Bi&ograve;leg, redactor de publicacions cient&iacute;fiques i expresident d&#39;Aster

?Lloc: Auditori de l&#39;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia a les 19h.

&quot;El 12 de mar&ccedil; de 1948, un grup de joves apassionats per l&rsquo;Astronomia i desitjosos de popularitzar-la fundava a Barcelona l&rsquo;Associaci&oacute; Aster, que enguany celebra el seu setant&egrave; aniversari. En tots aquests anys les activitats d&rsquo;Aster han deixat empremta, tant en la pr&ograve;pia ciutat com a nivell internacional. Tot i que els coneixements astron&ograve;mics han evolucionat molt des d&rsquo;aleshores, l&rsquo;entusiasme dels aficionats per aquesta ci&egrave;ncia &eacute;s el mateix ara que fa 70 anys. M&rsquo;atreviria a dir que &eacute;s m&eacute;s que entusiasme: &eacute;s amor, amor a l&rsquo;Astronomia. Per aix&ograve; la hist&ograve;ria d&rsquo;Aster i la&nbsp;de l&rsquo;Astronomia s&oacute;n indestriables, no s&rsquo;ent&eacute;n l&rsquo;una sense l&rsquo;altra. S&oacute;n tres hist&ograve;ries en una, la d&rsquo;Aster, la de l&rsquo;Astronomia i la d&rsquo;amor entre elles, que s&rsquo;exposaran en aquesta presentaci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_04_10%20JORDI%20BOZZO%20VILLA%20URANIA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180410.jpg</a></span></span>
Dijous, 12 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;EL SOL. LA NOSTRA ESTRELLA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 d&#39;abril - Confer&egrave;ncia: &quot;El Sol. La nostra estrella&quot;.</strong>Ponent: Josep Ramon Noy. Enginyer, soci d&#39;Aster.</span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; - Torrent de Melis, (Ronda Guinard&oacute; 113)</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>En l&#39;anterior xerrada, vam donar una ullada general als astres que formen el nostre univers m&eacute;s proper. Ara ens endinsarem en el coneixement, una mica m&eacute;s &iacute;ntim, de l&#39;astre que governa tot l&#39;estol de planetes que no paren de girar al seu voltant, (entre ells, nosaltres): El Sol. La nostra estrella.

Mirarem d&#39;esbrinar com &eacute;s, com es va formar, com actua, quines particularitats t&eacute;, la seva activitat, edat, quant s&#39;apagar&agrave;, etc.

Ell &eacute;s qui ens d&oacute;na vida, llum, mana sobre la resta d&#39;astres del nostre sistema, i tamb&eacute; &eacute;s una mica perill&oacute;s si no anem en compte.

19:00 hores&nbsp;Contacte:&nbsp;despatx@aster.cat. Oberta a tothom. Gratuita. Places limitades. Es recomana inscripci&oacute; pr&egrave;via al contacte.

Per veure el v&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/el-sol-la-nostra-estrella-2/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12&nbsp;d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>LLUM</strong>

- Defensors de la teoria corpuscular i ondulat&ograve;ria

- Experiment de Thomas Young ( 1773-1829)

Doble ranura: franges de llum i fosques. Llum + llum = foscor.

- Augustin Jean Fresnel ( 1788-1827)

- Evoluci&oacute; posterior de les teories sobre la llum

<strong>ELECTRICITAT I MAGNETISME</strong>

- H.C. Oersted-A.M. Amp&egrave;re

- J. Henry

- M. Faraday

- J.C. Maxwell

- H.A. Lorenz

- H.R. Hertz

19.00 hores</span></span>
Dilluns, 16 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: 52è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><span style='font-size:14px;'><u><strong>52&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 16 d&rsquo;abril al 23 de maig</strong> d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 52&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/Programa_52e_Curs 2018_V7.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'CursIniciacio', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer fins al 12 d&rsquo;abril en el local d&rsquo;ASTER, dimarts i dijous feiners de 18.30 a 21h. o enviant un missatge a despatx@aster.cat&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 17 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 d&acute;abril - Astrocine - Nova temorada</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Aquesta primera sessi&oacute; de la nova temporada s&#39;inciar&agrave; amb la projecci&oacute; del documental &quot;ESTRELLAS&quot; de la colecci&oacute; &quot;La Historia del Universo&quot;.

Debat posterior

19.00 horesINFORMACI&Oacute; ADICIONAL: En la sessi&oacute; de mar&ccedil; de 2018 es va acabar el visionat complet de la S&egrave;rie COSMOS, de Carl Sagan.

Ara, en aquesta nova temporada, condu&iuml;da pel nostre company Juan Trujillo, es proposa continuar amb el passi de diferents materials audiovisuals disponibles en aquest moment, aix&iacute; com amb la possibilitat de projectar altres corresponents a videoteques particulars de socis que vulguin fer el pr&eacute;stec dels mateixos, o amb altres materials disponibles&nbsp;a la xarxa.

La coordinaci&oacute; d&rsquo;aquesta funci&oacute; la far&agrave; el nostre company,&nbsp;Juan Trujillo. Es demana que les persones que puguin prestar material per algunes sessions li ho comuniquin, a fi que pugui fer una programaci&oacute; dels temes a tractar.

El seu correu &eacute;s&nbsp;&nbsp;juantrujillo451@gmail.com</span></span></p>
Dijous, 19 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;19 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles&nbsp;XVIII,XIX i XX</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>- L&#39;observatori de Paris

- U. Le Verrier (1811-1877) - Ajuda a descobrir Nept&uacute;

- F. Arag&oacute; (1786-1853)

- J. B. Biot (1774-1862)

- J.B.L. Foucault (1819-1868)</strong>

P&egrave;ndol

Velocitat de la llum

Corrents de Foucault

Microscopi

Altres camps d&#39;investigaci&oacute;

<strong>- A.H. Fizeau ( 1819-1896). Company d&#39;investigacions de Foucault</strong>

Efecte Doppler-Fizeau

<strong>- C. Flammarion ( 1842-1925)</strong>

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 24 de Abril
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Plaça Mireia d&#039;Esplugues de Llobregat - Sant Pere Martir, Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts, 24 d&#39;abril - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Blancanus, Bullialdus, Clavius, Copernicus, Eratosthenes, Fra Mauro, Lambert, Longomontanus, Moretus, Pitatus, Reinhold, Stadius,Timocharis i Tycho, Montes Recti i Carpatus, i encara podrem veure Venus abans de la seva posta.

Si voleu veure la proposta d&#39;observaci&oacute;,&nbsp;feu clik&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%208%2C81%20-%20Sortida%2024-04-18.pdf'>aqui</a>.&nbsp;

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 20:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:<strong>&nbsp;</strong><a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>
Dijous, 3 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;EL MAPA MÉS PRECÍS DE LA NOSTRA GALÀXIA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de maig - Confer&egrave;ncia &quot;El mapa m&eacute;s prec&iacute;s de la nostra gal&agrave;xia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Carme Jordi. Departament de F&iacute;sica Qu&agrave;ntica i Astrof&iacute;sica. Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos, Universitat de Barcelona. Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya.

&quot;La missi&oacute; Gaia de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea es va llen&ccedil;ar a l&rsquo;espai el desembre de 2013. Aquest mes d&rsquo;abril 2018, es fa la publicaci&oacute; dels resultats basats en els primers 22 mesos d&rsquo;observacions. Es faran p&uacute;blics les posicions, moviments, paral&middot;laxis (dist&agrave;ncies) i fotometria de m&eacute;s de 1.300 milions d&rsquo;estrelles; velocitats radials d&rsquo;uns 6 milions d&rsquo;estrelles, posicions de 13.000 asteroides, i mig mili&oacute; de corbes de llum d&rsquo;estrelles variables. Tot plegat representa el mapa m&eacute;s prec&iacute;s que hem tingut mai de la Via L&agrave;ctia.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_05_03%20%20Carme%20Jordi%20.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20180503.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 8 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 8 de maig -&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company&nbsp;Jose Luis Martinez&nbsp;ens parlar&agrave;&nbsp;sobre:&nbsp;&quot;Experi&egrave;ncies pr&ograve;pies en astrofotografia&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 10 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de maig - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la propera sortida a Pujalt. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dilluns, 14 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Auditori de l&#039;Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;UNIVERS FOSC: EL VESSANT OCULT DEL COSMOS&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de maig -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Univers fosc: el vessant ocult del Cosmos&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Aloy i Dom&egrave;nech.&nbsp;Astr&ograve;nom, membre de l&acute;&Agrave;rea de Recerca i Coneixement de la Fundaci&oacute; Banc&agrave;ria &ldquo;La Caixa&rdquo; i expresident d&#39;Aster.

?Lloc: Auditori de l&#39;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia a les 19h.

&quot;Fa tan sols cent anys, els astr&ograve;noms pensaven que la nostra gal&agrave;xia, la Via L&agrave;ctia, constitu&iuml;a la totalitat de l&#39;Univers. Al llarg del segle xx, per&ograve;, els nostres coneixements sobre la naturalesa del Cosmos no han deixat de cr&eacute;ixer, fins al punt que podem afirmar que mai a la hist&ograve;ria de la humanitat hav&iacute;em tingut una visi&oacute; tan acurada sobre l&#39;Univers com la que tenim ara. Tot i aix&iacute;, la nostra recerca ens ha deparat grans sorpreses: la mat&egrave;ria ordin&agrave;ria i les formes d&rsquo;energia que coneixem tan&nbsp;sols representen el 5% de la composici&oacute; global del Cosmos. I l&rsquo;altre 95 % ens &eacute;s desconegut. S&oacute;n la Mat&egrave;ria i l&rsquo;Energia Fosques. En aquesta confer&egrave;ncia, explicarem com vam arribar a descobrir la seva exist&egrave;ncia, i repassarem quin &eacute;s l&rsquo;estat de la q&uuml;esti&oacute; a dia d&rsquo;avui.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_05_14%20JORDI%20ALOY%20VILLA%20URANIA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180514.jpg</a></span></span>
Dimarts, 15 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII,XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de maig - Secci&oacute; d&#39;Estudi de&nbsp;l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Hist&ograve;ria de l&#39;electrosc&ograve;pia

- Espectres d&#39;absorci&oacute; i emisi&oacute;

Pierre Guinard ( 1748-1824)

Joseph von Fraunhofer ( 1787-1826)

- L&iacute;nies d&#39;absorci&oacute; fosca

- Ret&iacute;cula de difracci&oacute;

- L&#39;electroscopi

- La naturalesa dels astres

&Iacute;ndex de refracci&oacute;. Espectrosc&ograve;pia de flama.

L&iacute;nies espectrals

Lleis de Kirchhoff ( 1824-1887)

William Bunsen ( 1811-1899)

Lewis Morris Ruthenford ( 1816-1892

- An&agrave;lisi espectres i fotografies

William Huggins ( 1824-1910) Difer&egrave;ncia entre gal&agrave;xies i nebuloses

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 17 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 17 de maig - Secci&oacute; de Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit i&nbsp;ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:- Con&egrave;ixer la Lluna III - Principals accidents de l&#39;hemisferi sud.

- Hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; Lunar&nbsp;&nbsp;2a&nbsp;part&nbsp;(per Rafael Quiles, soci d&#39;Aster)

- Webs interessants

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 19 de Maig
Hora: 20:00 - 0:00 Diumenge, 20 de Maig
Lloc: CosmoCaixa Barcelona
Resum: NIT DELS MUSEUS A COSMOCAIXA
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 19 de maig - Nit dels Museus a CosmoCaixa</strong>

La nit del 19 de maig tindr&agrave; lloc la Nit dels Museus a Cosmocaixa. Hi farem una estesa de telescopis, tant nombrosa com sigui possible. Simult&agrave;niament en una de les sales, es far&agrave; un passi comentat de fotos dels companys astrofot&ograve;grafs.Per m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/observacion-astronomica' target='_blank'>aqu&iacute;</a></span></span>&nbsp;
Dimarts, 22 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 22 de maig - Secci&oacute; Astrocine&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental &quot;FORATS NEGRES&quot;.

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 24 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII,XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 24 de maig - Secci&oacute; d&#39;Estudi de&nbsp;l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Teories sobre l&#39;evoluci&oacute; de les estrelles

- Angelo Secchi

- Henry Russell

- Ejner Hertzsprung

- H. E. Bethe. 1906- Car&agrave;cter nuclear&nbsp;de la font d&#39;energia de&nbsp;les estrelles&nbsp;

- A.S. Eddington. 1926- Equilibri hisdrost&agrave;tic&nbsp;entre gravitaci&oacute; i radiaci&oacute;.

Espectrosc&ograve;pia de raigs X

- Rosalind Franklin. La doble h&eacute;lice de l&#39;ADN

Breu hist&ograve;ria de la fotografia fins a Joseph Ni&egrave;pce, segle XVIII

19.00 hores</span></span></p>
Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: Plaça Mireia d&#039;Esplugues de Llobregat - Sant Pere Martir, Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous, 24 de maig - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el nov&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Blancanus, Bullialdus, Campanus, Capuanus, Copernicus, Euler, Lambert, Lansberg, Longomontanus i Reinhold, Domos Kies Pi i Hortensius Omega, Mons La Hire, Montes Carpatus, Riphaeus i Recti, Rima Hesiodus i tots els mars excepte Humorum i Oceanus Procellarum.

Tamb&eacute; ser&agrave;n visibles Venus a primera hora de la nit i J&uacute;piter tota la nit. Sobre les 22:40 podrem veure el pas de la ISS.&nbsp;

Si voleu veure la proposta d&#39;observaci&oacute;,&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%209_38%20-%20Sortida%2024-05-18.pdf'>feu clik aqui</a>.&nbsp;

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 21:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 20:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.&nbsp;Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 29 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;PER A QUÈ SERVEIX L&#039;ASTRONOMIA?&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 29 de maig - Confer&egrave;ncia &quot;Per a qu&egrave; serveix l&#39;Astronomia?&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Josep Manel Carrasco. Doctor en F&iacute;sica. Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos - Universitat de Barcelona.

&quot;L&#39;astronomia ens ha ensenyat coses meravelloses sobre l&#39;Univers, responent a la inquietud tan humana de con&egrave;ixer el nostre entorn, els nostres or&iacute;gens i el nostre possible dest&iacute;. Per&ograve;, especialment en per&iacute;odes de crisi econ&ograve;mica, molta gent es pregunta si val la pena invertir tants diners en grans telescopis i sat&egrave;l&middot;lits astron&ograve;mics per a entendre com s&oacute;n les estrelles o les gal&agrave;xies, tan allunyades de la nostra vida quotidiana. En aquesta xerrada intentarem mostrar que, contr&agrave;riament al que sembla, l&#39;astronomia t&eacute; un impacte positiu al nostre dia a dia, proporcionant-nos noves tecnologies amb les que convivim sense adonar-nos i fent avan&ccedil;ar la nostra societat.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_05_29%20Josep%20Manel%20CARRASCO.jpg'>Confer&egrave;ncia20180529.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 30 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE &quot;COMETAS Y ASTEROIDES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 30 de maig - Presentaci&oacute; de llibre &quot;Cometas y asteroides&quot;</strong>A c&agrave;rrec de Ramon Naves i Montse Camp&agrave;s, socis d&#39;Aster.

Els nostres companys Ramon Naves i Montse Camp&agrave;s faran la presentaci&oacute; del seu&nbsp;llibre&nbsp;&quot;Cometas y asteroides&quot; publicat amb l&#39;editorial Marcombo.

Per m&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.marcombo.com/cometas-y-asteroides-9788426725745/'>https://www.marcombo.com/cometas-y-asteroides-9788426725745/</a>

Us esperem.

19.00 hores</span></span>
Dilluns, 4 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII,XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 4 de juny -&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Astronomia segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

Resum de l&#39;astronomia del segle XX

-El Planeta &quot;X&quot;

W. Tombaugh ( 1906-1997). La descoberta de Plut&oacute; en 1930

-Vesto Slipher ( 1875-1969). L&#39;electrosc&ograve;pia

-El despla&ccedil;ament cap al vermell

-Experiment Michelson-Morley

-L&#39;entorn cient&iacute;fic&nbsp;abans d&#39;Einstein

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 5 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>


Del 5 de juny al 5 de juliol.C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

08017 Barcelona

T. 932520849Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dimarts i dissabtes de 10:00 a 14:00 h.

Transport p&uacute;blic: FGC: S1, S2 Les Planes

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bus: 128
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;5 de Juny -&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company&nbsp;Joan Aragones ens parlar&agrave;&nbsp;sobre &quot;Experi&egrave;ncies pr&ograve;pies en Astrofotografia&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 7 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;7 de juny&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de les observacions de final de juliol: Eclipsi total de Lluna i Oposici&oacute; de Mart&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 9 de Juny
Hora: 11:00 - 21:00
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2018
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>9 i 10 de juny de 2018 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2018 al Parc de la Ciutadella</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w150-h212/mm/image/2018/Cartell%20FestaCiencia18.jpg' style='width: 150px; height: 212px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Parc de la Ciutadella, amb la plantada de telescopis al espai 14 (Observatori Astron&ograve;mic) i&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades al espai&nbsp;15 (Estaci&oacute; Espacial)Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres.&nbsp;L&rsquo;horari de l&#39;observaci&oacute; ser&agrave; dissabte d&rsquo;11 fins que el Sol s&rsquo;amagui darrera dels arbres i edificis i diumenge d&rsquo;11 a 19 h.

L&rsquo;horari dels&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades ser&agrave;: Dissabte (11:00, 12:15, 13:35, 14:10, 19:05, 19:40) i&nbsp;Diumenge (11:05, 14:45, 15:45, 17:30)Per m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/categories-activitats/astronomia' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>Us hi esperem.</span></span>
Diumenge, 10 de Juny
Hora: 11:00 - 19:00
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2018
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>9 i 10 de juny de 2018 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2018 al Parc de la Ciutadella</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w150-h212/mm/image/2018/Cartell%20FestaCiencia18.jpg' style='width: 150px; height: 212px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Parc de la Ciutadella, amb la plantada de telescopis al espai 14 (Observatori Astron&ograve;mic) i&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades al espai&nbsp;15 (Estaci&oacute; Espacial)Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres.&nbsp;L&rsquo;horari de l&#39;observaci&oacute; ser&agrave; dissabte d&rsquo;11 fins que el Sol s&rsquo;amagui darrera dels arbres i edificis i diumenge d&rsquo;11 a 19 h.

L&rsquo;horari dels&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades ser&agrave;: Dissabte (11:00, 12:15, 13:35, 14:10, 19:05, 19:40) i&nbsp;Diumenge (11:05, 14:45, 15:45, 17:30)Per m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/categories-activitats/astronomia' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>Us hi esperem.</span></span>
Dilluns, 11 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de juny - Secci&oacute; de Selenegrofia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- El programa Apol&middot;lo

- Passi del documental &quot;La &eacute;poca de la NASA - El programa Apolo - A la Luna&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 12 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII,XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de juny - Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia segles&nbsp;XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&nbsp;ALBERT EINSTEIN ( 1879-1955)

- Cronologia de la seva vida.

- Altres personatges del moment&nbsp;

- 1905, es seu&nbsp;any m&agrave;gic. Els seus 5 articles en la revista &quot;Annalen der Physik&quot;

- Efecte fotoel&egrave;ctric, Relativitat Especial i altres aspectes fonamentals

- La corbatura de la llum i la seva velocitat

- La gravetat i l&#39;espai-temps

- Com Einstein modifica Newton

- Einstein i la Mec&agrave;nica Q&uuml;&agrave;ntica.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 13 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 13 de juny&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental&nbsp;&quot;El Big Bang&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 14 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;COMAS I SOLÀ ENCARA DESCONEGUT&quot;
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de juny -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave; encara desconegut&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Martinez,&nbsp;Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave;, malhauradament, segueix sent, actualment, un desconegut per alguns astr&ograve;noms i tamb&eacute; per a molts&nbsp;aficionats a la ci&egrave;ncia. En la denominada &quot;Edat de Plata de la Ci&egrave;ncia Espanyola&quot;, del primer ter&ccedil; del segle XX, va ser un actiu representant de la Regeneraci&oacute; Cient&iacute;fica. La mort de Comas i Sol&agrave; el 1937 en plena guerra civil va generar una impressionant manifestaci&oacute; de dol, semblant a la manera que els anglesos honoren els seus genis (Isac Newton, Charles Darwin i recentment Stepehn Hawking). La ciutat de Barcelona va sortir al&nbsp;carrer per diu adeu a un dels seus cient&iacute;t&iacute;fics m&eacute;s estimats. Qu&egrave; va passar despr&eacute;s ?. La xerrada pret&eacute;n aportar dades sobre la seva vida i l&#39;obra i tamb&eacute; indagar les possibles causes que per a&nbsp;gent de cultura mitjana i, fins i tot alta, continu&iuml; sent encara ara un desconegut.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_06_14%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20180617.jpg</a></span></span>

19:00 hores
Dissabte, 16 de Juny
Hora: 11:00 - 13:00
Lloc: Terrassa de la Vil·la Urània
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DEL SOL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 16 de juny -&nbsp;Observaci&oacute; solar des de la terrassa de Vil&middot;la Ur&agrave;nia</strong>&quot;Aster, Agrupaci&oacute; astron&ograve;mica de Barcelona i AstroBarcelona oferiran una observaci&oacute; de Sol des de la TERRASSA OEST (cara Via Augusta) de Vil&middot;la Ur&agrave;nia el 16 de juny (dissabte) des de les 11 fins les 13h. S&#39;instal&middot;laran uns quants telescopis amb filtres especials qu&egrave; ens permetran veure algunes de les activitats m&eacute;s interessants de la nostra estrella, com s&oacute;n: Les taques solars (corresponen a zones de temperatura lleugerament inferior), protuber&agrave;ncies (fluxos de plasma&nbsp;solar molt grans i lluminosos que, partint de la fotosfera&nbsp;solar, s&#39;estenen a la zona de la corona solar&nbsp;allunyant-se milers de quil&ograve;metres a conseq&uuml;&egrave;ncia de les forces del camp magn&egrave;tic&nbsp;del Sol). Durant l&acute;observaci&oacute; anirem comentant i explicant com funciona el Sol.&quot;

Cal Inscrippci&oacute; Previa.

Fotos del esdeveniment : <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/107/20180616-observacio-solar-a-villa-urania' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Dimarts, 19 de Juny
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de juny - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el sis&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Aristoteles, Cyrillus, Theophilus, Catharina, Eudoxus, Lamont, Maurolycus, Meton, Abulfeda, Plinius, Posidonius, rima Ariadaeus, Rupes Altai, els mars Serenitatis, Tranquillitatis, Fecunditatis, Nectaris i Crisium,&nbsp;

Tamb&eacute; ser&agrave;n visibles&nbsp;els planetes J&uacute;piter i Saturn.

Si voleu veure la proposta d&#39;observaci&oacute;,&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%206%2C05%20-%20Sortida%2019-06-18.pdf'>feu clik aqui</a>.&nbsp;

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 21:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 21:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Divendres, 22 de Juny
Hora: 22:30 - 23:30
Lloc: Casal del Barri de Cal Rectoret
Resum: OBSERVACIÓ NOCTURNA AL CASAL DEL BARRI DE CAL RECTORET
Descripció: <span style='font-family: verdana,geneva,sans-serif;'><span style='font-size: 14px;'><strong>Divendres 22 de juny. Observaci&oacute; nocturna al Casal de Barri de Cal Rectoret.</strong>

c/ de la Via L&agrave;ctia, 4

08017 - BarcelonaDurant tot el mes de juny&nbsp;al Casal del Barri can Rectoret hi haur&agrave; una exposici&oacute; de fotos d&rsquo;Aster.

Com a cloenda el 22 de juny, a partir de les 22:30 hores, &nbsp;s&rsquo;hi far&agrave; una plantada de telescopis.

&nbsp;</span></span>
Dimarts, 3 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;3 de juliol -&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company&nbsp;Josep Masalles parlar&agrave;&nbsp;sobre &quot;Miscel&middot;l&agrave;nea astrofotogr&agrave;fica&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 5 de juliol -&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles&nbsp;XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&quot;L&#39;etapa final d&#39;Albert Einstein

J.A. Wheeler: previsi&oacute; de l&#39;exist&egrave;ncia dels forats negres

Els ponts de Einstein i Rosen

Georges Lema&iuml;tre. Hip&ograve;tesi i c&agrave;lculs sobre l&#39;ou primigeni

Qui va descobrir realment l&#39;expansi&oacute; de l&#39;Univers?&nbsp;Controv&egrave;rsies.

Alexander Friedman i A.S. Eddington

Edwin Hubble i M. Humason. L&#39;expansi&oacute; de les gal&agrave;xies. Llei de Hubble.

Harlow Shapley: pulsaci&oacute; de les cefeides

A. Sandage&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 7 de Juliol
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;7 de juliol&nbsp;-&nbsp; Sortida d&#39;Observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&aacute; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

20.00&nbsp;hores</span></span>
Dijous, 12 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;MELiSSA: UN ECOSISTEMA ARTICIFIAL PER A LA VIDA A L&#039;ESPAI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 de juliol -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;MELiSSA: un ecosistema artificial per al suport de vida a l&rsquo;espai&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr. Enrique Peiro, director t&egrave;cnic de la Planta Pilot&nbsp;MELiSSA de la UAB

&quot;MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) &eacute;s un projecte de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea destinat a l&rsquo;estudi i experimentaci&oacute; del reciclatge dels components qu&iacute;mics necessaris per a la vida, en un entorn a&iuml;llat, de forma sostenible i sense subministrament exterior, preparant les condicions per a viatges espacials de llarga durada&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_07_12_V3%20EPeiro.jpg'>Confer&egrave;ncia20180712.jpg</a></span></span>
Dissabte, 14 de Juliol
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Ordal
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ AL ORDAL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 14 de juliol&nbsp;-&nbsp; Sortida d&#39;Observaci&oacute; de cel profund al Ordal&nbsp;</strong>Com sempre, la sortida est&aacute; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

20.30&nbsp;hores</span></span>
Dimecres, 18 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 18 de juliol&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental&nbsp;&quot;GAL&Agrave;XIES&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 4 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;4 de setembre&nbsp;-&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el mateix Jose Mu&ntilde;oz ens&nbsp;parlar&agrave;&nbsp;sobre&nbsp;&quot;Creaci&oacute; d&#39;animacions&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 6 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 6 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passenjant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les sortides dels propers mesos

Observaci&oacute; del cel de tardor&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 13 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;COMAS I SOLÀ ENCARA DESCONEGUT&quot; (NOVA CONFERÈNCIA)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de setembre -&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; encara desconegut&quot; (Nova confer&egrave;ncia)</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, soci i expresident d&#39;Aster.

Nova&nbsp;confer&egrave;ncia (continuaci&oacute;/complement) de la realitzada el passat&nbsp;14.06.2018 sobre la vida i obra de Josep Comas i Sol&agrave;.

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 19 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;19 de setembre&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental&nbsp;&quot;Sistemes Solars&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 20 de Setembre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous, 20 de setembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el onz&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

S&#39;acompanya proposta d&#39;observaci&oacute;, si la voleu consultar,&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%2011%2C17%20-%20Sortida%2020-09-18.pdf'>feu clik aqu&iacute;</a>.

Tamb&eacute; seran visibles, J&uacute;piter&nbsp;a primera hora de la nit, i Saturn i Mart, durant tota la nit.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 19:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Dissabte, 22 de Setembre
Hora: 16:00 - 18:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, diumenge i dilluns 22, 23 i 24 de Setembre - Fira d&#39;entitats de Barcelona (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

A difer&egrave;ncia d&rsquo;altres celebracions semblants, en aquesta ocasi&oacute; l&rsquo;organitzaci&oacute; posa m&eacute;s l&rsquo;accent en els aspectes associatius, en el fet d&rsquo;associar-se, de perseguir objectius conjuntament m&eacute;s que en els propis objectius.

De tota manera &eacute;s convenient mantenir-hi la pres&egrave;ncia d&rsquo;Aster.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>22 de setembre, de 16 a 18 hores, Dibuix astron&ograve;mic</strong>

L&rsquo;activitat ser&agrave; semblant a la que ja es va fer l&rsquo;any passat. Aquest any el tema ser&agrave; sobre el planeta Saturn.

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>23 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol</span></strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Imatges <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/109/20180922-festes-merce-2018' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span>
Diumenge, 23 de Setembre
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, diumenge i dilluns 22, 23 i 24 de Setembre - Fira d&#39;entitats de Barcelona (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

A difer&egrave;ncia d&rsquo;altres celebracions semblants, en aquesta ocasi&oacute; l&rsquo;organitzaci&oacute; posa m&eacute;s l&rsquo;accent en els aspectes associatius, en el fet d&rsquo;associar-se, de perseguir objectius conjuntament m&eacute;s que en els propis objectius.

De tota manera &eacute;s convenient mantenir-hi la pres&egrave;ncia d&rsquo;Aster.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>22 de setembre, de 16 a 18 hores, Dibuix astron&ograve;mic</strong>

L&rsquo;activitat ser&agrave; semblant a la que ja es va fer l&rsquo;any passat. Aquest any el tema ser&agrave; sobre el planeta Saturn.

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>23 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol</span></strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Imatges <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/109/20180922-festes-merce-2018' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span>
Dimarts, 25 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

- George Gamov (1904-1968). Els seus plantejaments sobre el Big Bang i la Radiaci&oacute; de Fons.

- Hans A. Bethe (1906-1967). Reaccions nuclears en les estrelles. Neutrins

- Bondi, Gold i Hoyle. Teoria de l&#39;Univers estacionari.

- Diagrama Stefan-Boltmann. Relaci&oacute; entre l&#39;energia emesa i la 4a&nbsp;pot&egrave;ncia de la temperatura i la seva import&agrave;ncia astron&ograve;mica.

- Penzias i Wilson. La Radiaci&oacute; de Fons. Les sondes COBE, MNAP i PLANCK

- Sheldom L. Glashow. Descobriment dels quarks. El seu llibre &quot;L&#39;encant de la F&iacute;sica&quot;. La seva seq&uuml;&egrave;ncia del Big Bang.

- Alan Guth. Nou model cosmol&ograve;gic de l&#39;Univers. &quot;Multivers&quot;

- L&#39;estructura de les part&iacute;cules: quarks, gluons, electrons, nuclis, &agrave;toms,..

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;QUÈ EN SABEM DELS FORATS NEGRES?&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de setembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Qu&egrave; en sabem dels forats negres?&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ignasi Ribas. F&iacute;sic i astr&ograve;nom. Director de l&rsquo;Institut d&#39;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) &nbsp;i investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE, CSIC)

&quot;Els forats negres s&oacute;n estrelles col&middot;lapsades amb una velocitat&nbsp;d&#39;escapament que supera la de la llum. Per tant, en principi no emeten&nbsp;radiaci&oacute; i&nbsp;s&oacute;n invisibles. Tot i aix&ograve;, es poden detectar gr&agrave;cies a la influ&egrave;ncia&nbsp;gravitat&ograve;ria que exerceixen sobre la mat&egrave;ria que hi ha al seu entorn.&nbsp;En aquesta xerrada es descriuran les t&egrave;cniques utilitzades per&nbsp;descobrir forats negres i s&rsquo;explicaran les caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquests&nbsp;objectes tan fascinants. Tamb&eacute; es parlar&agrave; del paper que han jugat en la primera detecci&oacute; de les ones gravitacionals predites per la teoria de la&nbsp;Relativitat General.&nbsp;&quot;Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_09_26%20Ignasi%20Ribas.jpg'>Confer&egrave;ncia20180926.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 27 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. LA SONDA PARKER PROBE. L&#039;ESTUDI DEL SOL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Nous continguts:&nbsp;La sonda Parker Probe. L&#39;estudi del Sol</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

OBJECTIUS:&nbsp;Es presentaran temes d&#39;actualitat sense formar part d&#39;un programa continu global de curs. Alguns d&#39;ells tindran una connexi&oacute; amb l&#39;UNIVERS N&ordf;1, ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XX, per&ograve; d&#39;altres sorgiran de les novetats astron&ograve;miques que vagin apareixent.

El format de cada una de les sessions ser&agrave; diferent per&ograve; habitualment tindr&agrave; dues parts:

1a) 30-45 minuts de presentaci&oacute; te&ograve;rica sobre el tema escollit per part del ponent

2a) Debat de 45 minuts. Els assistents hauran pogut investigar i informar-se pr&egrave;viament a fi de participar activament en el debat i aportar les seves opinions, dades, etc. a fi de fer enriquidora la sessi&oacute;. La idea &eacute;s intentar fer les sessions el m&agrave;xim de participatives.

LA SONDA PARKER PROBE. L&#39;ESTUDI DEL SOL:

Presentaci&oacute; te&ograve;rica: 45 minuts

- Objectius, experiments i instrumentaci&oacute; de la PARKER

- Traject&ograve;ria amb 24 acostaments progressius al Sol, aprofitant l&#39;assist&egrave;ncia gravitacional de Venus.

- Escut de protecci&oacute; dels instruments de la sonda

- Eugene Parker i les seves aportacions

- Estructura dels camps magn&egrave;tics del Sol. Ejecci&oacute; del plasma

- Taques solars i les seves implicacions

- Corona solar: Temperatura entre 200-300 vegades la de la superf&iacute;cie del Sol

- Vent solar. Mesures. Part&iacute;cules que el formen.

Algunes q&uuml;estions a debatre:

- Composici&oacute; de les part&iacute;cules del vent i la corona solars.

- Expansi&oacute; de la corona. Raons de la seva temperatura. Fins a quina dist&agrave;ncia afecta gravitacionalment el Sol en la propagaci&oacute; del vent solar?

- Fins on arriba el vent solar?. Heliopausa

- Velocitat del vent solar

- Com afecta la rotaci&oacute; del Sol ?

- Les que aportin els assistents

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 2 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;2 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Alfredo Miguel&nbsp;ens parlar&agrave; sobre &quot;Astrofotografia d&#39;iniciaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 4 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;4 d&#39;octubre&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les sortides dels propers mesos&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 9 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Sede de Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;RECEPTA D&#039;ESTRELLES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Recepta d&#39;estrelles&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Meritxell Sard&agrave;. S&ograve;cia d&rsquo;Aster. Llicenciada en F&iacute;sica.

&quot;De gas i pols a estrella. Com es cuina tot plegat?. En els n&uacute;vols moleculars del medi interestel&middot;lar hi trobem els ingredients de les estrelles per&ograve; com s&rsquo;esdev&eacute; el proc&eacute;s? Com pot la gravetat, finalment, v&egrave;ncer les forces que volen estripar els n&uacute;vols fins encendre un astre?

La gravetat inicia el col&middot;lapse, d&rsquo;acord, per&ograve; qu&egrave; ha de passar per tal de no obtenir directament un forat negre?

Si les estrelles neixen i moren expulsant residus a l&rsquo;espai interestel&middot;lar, quina difer&egrave;ncia d&rsquo;ingredients hi ha entre les estrelles primig&egrave;nies i les actuals? Quines conseq&uuml;&egrave;ncies t&eacute;?

A la propera xerrada tractarem aquestes q&uuml;estions i alguna m&eacute;s d&rsquo;acord amb les teories m&eacute;s recents de formaci&oacute; estel&middot;lar.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_10_09%20M.%20Sarda.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20181009 .jpg</a></span></span>
Dimarts, 16 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 d&#39;octubre - Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles&nbsp;XVIII-XIX i XX</strong>- Model est&agrave;ndard de&nbsp;la F&iacute;sica de part&iacute;cules.

- Tipus de part&iacute;cules: quarks, leptons, bosons, etc.

- Massa, c&agrave;rrega el&egrave;ctrica, spin...

- L&#39;electr&oacute;

- Poden els quarks no ser part&iacute;cules elementals ?

- Els neutrins. Naturalesa i tipus

- ALAN GUTH i el seu model cosmol&ograve;gic. Les etapes durant el Big Bang i despr&eacute;s.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 17 de Octubre
Hora: 19:30 - 21:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres, 17 d&#39;octubre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Tamb&eacute; seran visibles,&nbsp;J&uacute;piter&nbsp;a primera hora de l&#39;observaci&oacute;, i Saturn Mart i Ur&agrave; al llarg de la nit.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 19:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Dissabte, 20 de Octubre
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: NIT INTERNACIONAL D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, 20 d&#39;octubre - Nit Internacional d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w600-h406/mm/image/2018/internationalObserverMoon2018.jpg' style='width: 600px; height: 406px;' />

El proper dia 20 d&rsquo;octubre es &nbsp;celebrar&agrave; a nivell mundial la Nit d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna.

&Eacute;s una iniciativa impulsada per la NASA i&quot;&nbsp; i la FAAE, la &quot;Federaci&oacute;n d&#39;Associaciones&nbsp;Astron&oacute;miques Espa&ntilde;olas&quot; de la qual ASTER &eacute;s membre actiu

Amb aquest motiu organitzarem una observaci&oacute; de la Lluna amb diferents telescopis, oberta als socis i a les persones que ens vulguin visitar.L&#39;observaci&oacute; &eacute;s de franc.

Per&ograve; per poder atendre correctament les persones que ens visitin limitarem el nombre d&rsquo;assistents.

Cal fer inscripci&oacute; pr&egrave;via, enviant un correu electr&ograve;nic a trav&eacute;s de l&rsquo;opci&oacute; <a href='http://www.aster.cat/forms/contacta'>Contacte&nbsp; </a>al peu de la p&agrave;gina Web d&rsquo;Aster.L&rsquo;observaci&oacute; ser&agrave; en la Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) , a partir de les 20h30Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>Per veure&#39;n fotos: <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/110/20181020-nit-obs-lluna'>Aqu&iacute;</a>
Dimarts, 23 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS 2. TEMES D&#039;ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes&nbsp;d&#39;actualitat: les ones gravitacionals</strong>A&nbsp;c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

- Einstein les va predir, per&ograve; va considerar que mai es podrien detectar.

- Breu hist&ograve;ria de les ones gravitacionals

- LIGO i VIRGO. 2015-2018

- Exemples de detecci&oacute; de xocs entre forats negres cada vegada m&eacute;s petits, tamb&eacute; d&#39;estrelles de neutrons i d&#39;altres cosos d&#39;alta energia.

- Ja hi eren presents&nbsp;en el Big Bang ?

- Velocitat a la que es desplacen

- Quina utilitat tenen.

DEBAT: 45 minuts, despr&eacute;s de la presentaci&oacute; tamb&eacute;&nbsp;de 45 minuts

Nota: El dia 16.10 es donar&agrave; als assistents un full amb alguns temes de debat a fi que tothom que ho desitgi&nbsp;es pugui preparar.&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 25 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;LA LLUNA, EL NOSTRE SATÈL·LIT&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 d&#39;octubre - Confer&egrave;ncia al Centre C&iacute;vic Guinard&oacute;: &quot;La Lluna, el nostre sat&egrave;l&middot;lit&quot;.</strong>Contacte:&nbsp;despatx@aster.cat. Oberta a tothom. Gratu&iuml;ta.&nbsp;

Ponent: Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

&quot;En anteriors xerrades hem parlat del Sol i dels planetes. En aquesta ocasi&oacute; i per completar els astres que formen el nostre univers&nbsp;m&eacute;s&nbsp;proper, parlarem de la Lluna, la nostra companya de viatge al voltant del Sol. Comentarem les diferents hip&ograve;tesis que hi ha sobre la seva formaci&oacute; i en veurem l&rsquo;estructura. Explicarem la seva din&agrave;mica, moviments, fases&hellip; Veurem la seva orografia, quins&nbsp;s&oacute;n&nbsp;els principals accidents i com es van formar.&nbsp;Parlarem de la mec&agrave;nica dels eclipsis, perqu&egrave; es produeixen, quan, com &hellip;&quot;.

19:00 hores&nbsp;

Per veure el v&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/la-lluna-el-nostre-satellit-2/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Dimarts, 30 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ENANES BLANQUES EN L&#039;ERA GAIA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 30 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Enanes blanques en l&#39;era Gaia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Alberto Rebassa.&nbsp;Doctor en Astrof&iacute;sica i investigador del Grup d&#39;Astronomia i Astrof&iacute;sica de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya.

&quot;La gran mayor&iacute;a de estrellas finalizan, o han finalizado, su vida en forma de enana blanca. Estos objetos tienen el tama&ntilde;o medio de la Tierra, sin embargo pueden llegar a ser m&aacute;s masivos que el Sol. Esto hace que las enanas blancas sean extremadamente densas y que tengan unas peculiaridades excepcionales. En esta charla estudiaremos las propiedades f&iacute;sicas de estos objetos ex&oacute;ticos y veremos como los datos proporcionados por el sat&eacute;lite Gaia nos han ayudado a incrementar considerablemente nuestro entendimiento de las enanas blancas.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_10_30%20A.%20Rebassa%20pdf.jpg'>Confer&egrave;ncia20181030 .jpg</a>

19:00 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 6 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de novembre&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia </strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&#39;any 2018&quot;&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 8 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;8 de novembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les properes sortides&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: 17:30 - 19:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;10 de novembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong><span style='color:#FF0000;'>Per causes meteorol&ograve;giques canviada a Sant Pere Martir Nova hora:1730</span>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 13 de novembre - Secci&oacute; 1 d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&quot;- Tipus/sabors dels neutrins: electr&oacute;nic, mu&oacute; i tau. Neutrins solars, atmosf&egrave;rics, etc.

- La seva detecci&oacute; a la Terra: ICECUB, KAMIOKANDE, ANTARES..

- Naixement i mort de les part&iacute;cules

- Col&middot;lisionadors, acceleradors de part&iacute;cules. Tevatron, CERN,..

- El Bos&oacute; de Higss

- La radioactivitat

- Desintegraci&oacute; radioactiva: alfa, beta, gamma..&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;A LA RECERCA DE CIVILITZACIONS EXTRATERRESTRES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de novembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;A la recerca de civilitzacions extraterrestres: del&nbsp;Projecte Ozma a l&rsquo;estrella de Tabby (Replantejant la paradoxa de Fermi).&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Des que Frank Drake va idear el 1961 la seva equaci&oacute; per a estimar la quantitat de civilitzacions en la nostra gal&agrave;xia susceptibles d&rsquo;emetre senyals detectables per nosaltres, s&rsquo;ha generat molta informaci&oacute; que ha ajudat a perfilar millor alguns dels seus par&agrave;metres. Altres, per&ograve;, continuen essent tan desconeguts com aleshores i el dubte de si estem sols a l&rsquo;univers segueix ben viu. En aquesta xerrada s&rsquo;exposaran els esfor&ccedil;os destinats a la cerca d&rsquo;intel&middot;lig&egrave;ncies extraterrestres i els intents de comunicaci&oacute; duts a terme fins ara. &quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_11_15%20Jordi%20Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20181115 .jpg</a></span></span>
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;CUBESATS (MINI SATÈL·LITS) COM A EINA D&#039;APRENENTATGE&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 20 de novembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia: &quot;CubeSats (mini sat&egrave;l&middot;lits) con a eina d&#39;aprenentatge</strong>Ponent: Joshua Tristancho. Ha treballat amb avions, helic&ograve;pters i aviaci&oacute; general. Al 2002 va decidir convertir-se en Enginyer Aerospacial. Va participar en projectes com la cursa Google Lunar X-Prize a la Lluna amb el rover esf&egrave;ric PicoRover i el projecte Wikisat (femto-sat&egrave;l.lit de menys de 20 grams). Actualment treballa a AST &amp; Science.

&quot;Els CubeSats tenen cada cop un paper m&eacute;s important en l&#39;aprenentatge i testatge de noves tecnologies. En aquesta xerrada veurem de quines parts consten, com funcionen i parlarem d&#39;alguns projectes actuals de recerca.&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_11_20%20JOSHUA%20TRISTANCHO.jpg'>Confer&egrave;ncia20181120.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS 2. TEMES D&#039;ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 22 de novembre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes d&#39;actualitat</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&quot;Com a preparaci&oacute; informativa&nbsp;de la confer&egrave;ncia del 13/12 de Xavier Jord&agrave; i P Godignon

- El llegat de les sondes Mariner 10 i Messenger.

- Opinions de l&#39;astrof&iacute;sic Mario Casale&nbsp;

- Giuseppe (Bepi) Colombo i la seva contribuci&oacute; a la Mariner 10 (1970)

- La Sonda BepiColombo. Objectius i instruments

- Dos naus en una sola missi&oacute;: MPO i MMO. Col&middot;laboraci&oacute; ESA i JAXA.

- Traject&ograve;ria i velocitats durant el viatge

- &Uacute;ltimes informacions de les revistes SKY &amp; TELESCOPE i ASTRONOMY

- Experiment per revisar amb precisi&oacute; la teoria d&#39;Einstein sobre la Relativitat General

Bibliografia b&agrave;sica: ESA Science &amp; Technological: BepiColombo

Presentaci&oacute; Ponent: 60 minuts. Debat: 30 minuts&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 1 de Desembre
Hora: 16:45 - 23:45
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A St Pere Martir
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;1 de desembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>

<span style='color:#008000;'>Per causes meteorologiques canviat a St Pere Martir Nova hora 16:45</span>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 4 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;4 de desembre&nbsp;- &nbsp;Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&#39;any 2018 (2a&nbsp;sessi&oacute;)

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 8 de Desembre
Hora: 16:00 - 23:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 8 de desembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 11 de Desembre
Hora: 21:00 - 0:00 Dimecres, 12 de Desembre
Lloc: Restaurant Rollan
Resum: SOPAR DE NADAL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de desembre - Sopar de Nadal&nbsp;</strong>Restaurant ROLLAN del carrer Mallorca, 75 (08029 Barcelona).&nbsp;

El primer plat ser&agrave; un pica-pica variat i el segon a escollir entre dos plats de carn i dos de peix que s&#39;ha de demanar.

Per inscriure-vos i triar el segon plat heu de entrar al seguent Doodle on trobareu els plats a escollir i registrar els noms de les persones que assistireu:</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><a href='http://sendy.iwith.org/l/VQCAG6houAjaknX8L8xEWg/pMB763yI0PotQ9l8iI0NKEzg/46Sjr763M4LEbjlGCl4zyAqQ'>https://doodle.com/poll/3kpnmkyabmusghbq</a>

L&#39;&iacute;mport per persona &eacute;s de 26&euro; que heu de pagar per transfer&egrave;ncia al nostre compte.&nbsp;

LES INSCRIPCIONS AL DOODLE ES TANCARAN EL PROPER DIA 5 DE DESEMBRE.

Us esperem per a poder retrobar-nos i compartir la celebraci&oacute; del Nadal.

21.00&nbsp;hores</span></span>
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;L&#039;ASTRONOMIA XINESA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 12 de desembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia: &quot;L&#39;astronomia xinesa&quot;</strong>Ponent: Josep Bordes, Enginyer Industrial i President d&#39;Aster,&nbsp;

&quot;L&#39;inici de l&#39;astronomia t&eacute; aspectes semblants en totes les civilitzacions antigues, fins i tot en una de tan llunyana. El calendari, el compte sistematitzat del transcurs del temps, va ser inicialment&nbsp;lunar i l&#39;emperador estava obligat a complir&nbsp;&quot;el mandat del Cel&quot;. La seva cosmologia, els animals del zod&iacute;ac, els 5 elements i el cicle de 60 anys, s&oacute;n aspectes fonamentals del desenvolupament de la seva astronomia. Els principals astr&ograve;noms xinesos, els instruments i els&nbsp;invents de totes les &egrave;poques s&oacute;n remarcables i la seva&nbsp;perseveran&ccedil;a en l&#39;observaci&oacute; del cel va permetre descobrir molts esdeveniments que fan que l&#39;estudi de l&#39;astronomia xinesa representi un m&oacute;n fascinant.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_12_12%20JOSEP%20BORDES.jpg'>Confer&egrave;ncia20181212.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 13 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;DE BELLATERRA A MERCURI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de desembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;De Bellaterra a Mercuri: Desenvolupament de components electr&ograve;nics espec&iacute;fics per missions d&rsquo;exploraci&oacute; espacial.&quot;</strong>Ponents:&nbsp;Professors: Philippe Godignon i Dr. Xavier Jord&agrave;, IMB-CNM (CSIC).

&quot;El 20 d&#39;octubre de 2018 est&agrave; previst el llan&ccedil;ament de la missi&oacute; d&rsquo;exploraci&oacute; de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea (ESA)&nbsp;Bepi-Colombo&nbsp;cap al planeta Mercuri, i d&#39;aqu&iacute; uns anys es preveu el llan&ccedil;ament de la Solar-Orbiter al Sol. Ambdues compartiran un component com&uacute;: els d&iacute;odes de protecci&oacute; dels panells solars, que han estat dissenyats i fabricats pel Grup de Dispositius i Sistemes de Pot&egrave;ncia (PDS) del Centre Nacional de Microelectr&ograve;nica (CNM, CSIC) situat a Bellaterra. En aquesta xerrada s&rsquo;explicar&agrave; el complex proc&eacute;s que hi ha darrera el desenvolupament de components per&nbsp;aplicacions espacials com aquests.&nbsp;&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018-12-13%20x.Jorda.jpg'>Confer&egrave;ncia20181213 .jpg</a></span></span>

Gràcies a PHP iCalendar