VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Novembre de 2018

Novembre de 2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 6 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de novembre&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia </strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&#39;any 2018&quot;&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 8 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;8 de novembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les properes sortides&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: 17:30 - 19:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;10 de novembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong><span style='color:#FF0000;'>Per causes meteorol&ograve;giques canviada a Sant Pere Martir Nova hora:1730</span>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 13 de novembre - Secci&oacute; 1 d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&quot;- Tipus/sabors dels neutrins: electr&oacute;nic, mu&oacute; i tau. Neutrins solars, atmosf&egrave;rics, etc.

- La seva detecci&oacute; a la Terra: ICECUB, KAMIOKANDE, ANTARES..

- Naixement i mort de les part&iacute;cules

- Col&middot;lisionadors, acceleradors de part&iacute;cules. Tevatron, CERN,..

- El Bos&oacute; de Higss

- La radioactivitat

- Desintegraci&oacute; radioactiva: alfa, beta, gamma..&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;A LA RECERCA DE CIVILITZACIONS EXTRATERRESTRES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de novembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;A la recerca de civilitzacions extraterrestres: del&nbsp;Projecte Ozma a l&rsquo;estrella de Tabby (Replantejant la paradoxa de Fermi).&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Des que Frank Drake va idear el 1961 la seva equaci&oacute; per a estimar la quantitat de civilitzacions en la nostra gal&agrave;xia susceptibles d&rsquo;emetre senyals detectables per nosaltres, s&rsquo;ha generat molta informaci&oacute; que ha ajudat a perfilar millor alguns dels seus par&agrave;metres. Altres, per&ograve;, continuen essent tan desconeguts com aleshores i el dubte de si estem sols a l&rsquo;univers segueix ben viu. En aquesta xerrada s&rsquo;exposaran els esfor&ccedil;os destinats a la cerca d&rsquo;intel&middot;lig&egrave;ncies extraterrestres i els intents de comunicaci&oacute; duts a terme fins ara. &quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_11_15%20Jordi%20Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20181115 .jpg</a></span></span>
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;CUBESATS (MINI SATÈL·LITS) COM A EINA D&#039;APRENENTATGE&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 20 de novembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia: &quot;CubeSats (mini sat&egrave;l&middot;lits) con a eina d&#39;aprenentatge</strong>Ponent: Joshua Tristancho. Ha treballat amb avions, helic&ograve;pters i aviaci&oacute; general. Al 2002 va decidir convertir-se en Enginyer Aerospacial. Va participar en projectes com la cursa Google Lunar X-Prize a la Lluna amb el rover esf&egrave;ric PicoRover i el projecte Wikisat (femto-sat&egrave;l.lit de menys de 20 grams). Actualment treballa a AST &amp; Science.

&quot;Els CubeSats tenen cada cop un paper m&eacute;s important en l&#39;aprenentatge i testatge de noves tecnologies. En aquesta xerrada veurem de quines parts consten, com funcionen i parlarem d&#39;alguns projectes actuals de recerca.&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_11_20%20JOSHUA%20TRISTANCHO.jpg'>Confer&egrave;ncia20181120.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS 2. TEMES D&#039;ACTUALITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 22 de novembre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Temes d&#39;actualitat</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

&quot;Com a preparaci&oacute; informativa&nbsp;de la confer&egrave;ncia del 13/12 de Xavier Jord&agrave; i P Godignon

- El llegat de les sondes Mariner 10 i Messenger.

- Opinions de l&#39;astrof&iacute;sic Mario Casale&nbsp;

- Giuseppe (Bepi) Colombo i la seva contribuci&oacute; a la Mariner 10 (1970)

- La Sonda BepiColombo. Objectius i instruments

- Dos naus en una sola missi&oacute;: MPO i MMO. Col&middot;laboraci&oacute; ESA i JAXA.

- Traject&ograve;ria i velocitats durant el viatge

- &Uacute;ltimes informacions de les revistes SKY &amp; TELESCOPE i ASTRONOMY

- Experiment per revisar amb precisi&oacute; la teoria d&#39;Einstein sobre la Relativitat General

Bibliografia b&agrave;sica: ESA Science &amp; Technological: BepiColombo

Presentaci&oacute; Ponent: 60 minuts. Debat: 30 minuts&quot;

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar