Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides - Desembre de 2018

Desembre de 2018

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides Calendari
Dissabte, 1 de Desembre
Hora: 16:45 - 23:45
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ A St Pere Martir
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;1 de desembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>

<span style='color:#008000;'>Per causes meteorologiques canviat a St Pere Martir Nova hora 16:45</span>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 4 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;4 de desembre&nbsp;- &nbsp;Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&#39;any 2018 (2a&nbsp;sessi&oacute;)

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 8 de Desembre
Hora: 16:00 - 23:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 8 de desembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a>

16.00 hores</span></span>
Dimarts, 11 de Desembre
Hora: 21:00 - 0:00 Dimecres, 12 de Desembre
Lloc: Restaurant Rollan
Resum: SOPAR DE NADAL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de desembre - Sopar de Nadal&nbsp;</strong>Restaurant ROLLAN del carrer Mallorca, 75 (08029 Barcelona).&nbsp;

El primer plat ser&agrave; un pica-pica variat i el segon a escollir entre dos plats de carn i dos de peix que s&#39;ha de demanar.

Per inscriure-vos i triar el segon plat heu de entrar al seguent Doodle on trobareu els plats a escollir i registrar els noms de les persones que assistireu:</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><a href='http://sendy.iwith.org/l/VQCAG6houAjaknX8L8xEWg/pMB763yI0PotQ9l8iI0NKEzg/46Sjr763M4LEbjlGCl4zyAqQ'>https://doodle.com/poll/3kpnmkyabmusghbq</a>

L&#39;&iacute;mport per persona &eacute;s de 26&euro; que heu de pagar per transfer&egrave;ncia al nostre compte.&nbsp;

LES INSCRIPCIONS AL DOODLE ES TANCARAN EL PROPER DIA 5 DE DESEMBRE.

Us esperem per a poder retrobar-nos i compartir la celebraci&oacute; del Nadal.

21.00&nbsp;hores</span></span>
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;L&#039;ASTRONOMIA XINESA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 12 de desembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia: &quot;L&#39;astronomia xinesa&quot;</strong>Ponent: Josep Bordes, Enginyer Industrial i President d&#39;Aster,&nbsp;

&quot;L&#39;inici de l&#39;astronomia t&eacute; aspectes semblants en totes les civilitzacions antigues, fins i tot en una de tan llunyana. El calendari, el compte sistematitzat del transcurs del temps, va ser inicialment&nbsp;lunar i l&#39;emperador estava obligat a complir&nbsp;&quot;el mandat del Cel&quot;. La seva cosmologia, els animals del zod&iacute;ac, els 5 elements i el cicle de 60 anys, s&oacute;n aspectes fonamentals del desenvolupament de la seva astronomia. Els principals astr&ograve;noms xinesos, els instruments i els&nbsp;invents de totes les &egrave;poques s&oacute;n remarcables i la seva&nbsp;perseveran&ccedil;a en l&#39;observaci&oacute; del cel va permetre descobrir molts esdeveniments que fan que l&#39;estudi de l&#39;astronomia xinesa representi un m&oacute;n fascinant.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_12_12%20JOSEP%20BORDES.jpg'>Confer&egrave;ncia20181212.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 13 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;DE BELLATERRA A MERCURI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de desembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;De Bellaterra a Mercuri: Desenvolupament de components electr&ograve;nics espec&iacute;fics per missions d&rsquo;exploraci&oacute; espacial.&quot;</strong>Ponents:&nbsp;Professors: Philippe Godignon i Dr. Xavier Jord&agrave;, IMB-CNM (CSIC).

&quot;El 20 d&#39;octubre de 2018 est&agrave; previst el llan&ccedil;ament de la missi&oacute; d&rsquo;exploraci&oacute; de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea (ESA)&nbsp;Bepi-Colombo&nbsp;cap al planeta Mercuri, i d&#39;aqu&iacute; uns anys es preveu el llan&ccedil;ament de la Solar-Orbiter al Sol. Ambdues compartiran un component com&uacute;: els d&iacute;odes de protecci&oacute; dels panells solars, que han estat dissenyats i fabricats pel Grup de Dispositius i Sistemes de Pot&egrave;ncia (PDS) del Centre Nacional de Microelectr&ograve;nica (CNM, CSIC) situat a Bellaterra. En aquesta xerrada s&rsquo;explicar&agrave; el complex proc&eacute;s que hi ha darrera el desenvolupament de components per&nbsp;aplicacions espacials com aquests.&nbsp;&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018-12-13%20x.Jorda.jpg'>Confer&egrave;ncia20181213 .jpg</a></span></span>

Gràcies a PHP iCalendar