VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 25 de Febrer - 3 de Març

25 de Febrer - 3 de Març

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 26 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Propostes d&rsquo;observaci&oacute; a les constel&middot;lacions Gemini, Auriga i Monoceros

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 2 de Març
Hora: 17:30 - 21:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 2 de mar&ccedil; - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web: <a href='http://sendy.iwith.org/l/zQuezW52Gu763ZWuRjhZeUBQ/r7UkFIM3k0kJIfW3892EjlkA/sj1VAZoG892wvyqgrP32K7Ug'>www.aster.cat</a>

17.30 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar