VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 9 de Setembre - 15 de Setembre

9 de Setembre - 15 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 12 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ "ASTROCINE"
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 de setembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

II Cicle de Confer&egrave;ncies d&#39;Astrof&iacute;sicia i Cosmolog&iacute;a: La ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos

Confer&egrave;ncia: &quot;El universo acelerado&quot;

Sinopsis: El 1998 dos equips van rastrejar l&#39;expansi&oacute; de l&#39;univers en un passat de milers de milions d&#39;anys i van descobrir que estava accelerant. Un descobriment sorprenent que suggereix que m&eacute;s del setanta per cent del cosmos est&agrave; contingut en una forma de mat&egrave;ria desconeguda fins ara, anomenada Energia Fosca. El Premi Nobel de F&iacute;sica 2011, Brian Schmidt, cap de l&#39;equip d&#39;investigaci&oacute; High-Redshift Supernova (High-Z SN), ens detallar&agrave; aquest descobriment, explicar&agrave; de quina manera utilitzen els astr&ograve;noms les seves observacions per rastrejar la hist&ograve;ria del nostre univers fins a un passat de tretze mil milions d&#39;anys i compartir&agrave; amb nosaltres les seves reflexions sobre el dest&iacute; final del cosmos.

En acabar es reaitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar