VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 17 de Setembre

Dimarts, 17 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 17 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 de setembre -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EL COSMOS I LA MAT&Egrave;RIA FOSCA

- La f&iacute;sica de les part&iacute;cules defineix la mat&egrave;ria ordin&agrave;ria per&ograve; no pot explicar la mat&egrave;ria fosca.

- Despr&eacute;s de Newton, Cavendish en 1798 calcula la massa de la Terra

- La massa de les gal&agrave;xies i dels c&uacute;muls de les gal&agrave;xies. Hi ha alguna cosa m&eacute;s que no podem veure?

- 1933. Fritz Zwicky

- 1970. Vera Rubin i Fred Ford. Andr&ograve;meda. L&#39;efecte Doppler i el despla&ccedil;ament cap al vermell.

- La curvatura de l&#39;espai-temps degut a la pres&egrave;ncia de massa i energia.

- Suposicions actuals sobre la mat&egrave;ria fosca

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar