VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 16 de Setembre - 22 de Setembre

16 de Setembre - 22 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 17 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 de setembre -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EL COSMOS I LA MAT&Egrave;RIA FOSCA

- La f&iacute;sica de les part&iacute;cules defineix la mat&egrave;ria ordin&agrave;ria per&ograve; no pot explicar la mat&egrave;ria fosca.

- Despr&eacute;s de Newton, Cavendish en 1798 calcula la massa de la Terra

- La massa de les gal&agrave;xies i dels c&uacute;muls de les gal&agrave;xies. Hi ha alguna cosa m&eacute;s que no podem veure?

- 1933. Fritz Zwicky

- 1970. Vera Rubin i Fred Ford. Andr&ograve;meda. L&#39;efecte Doppler i el despla&ccedil;ament cap al vermell.

- La curvatura de l&#39;espai-temps degut a la pres&egrave;ncia de massa i energia.

- Suposicions actuals sobre la mat&egrave;ria fosca

19.00 hores</span></span></p>
Diumenge, 22 de Setembre
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 21 i diumenge 22 de Setembre - Assicia&#39;t a la Festa (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>21 de setembre, de 18 a 20:30 hores, Dibuix astron&ograve;mic (a la carpa groga)</strong>

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>22 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol (a l&#39;espai pla&ccedil;a Vermell)</span></strong>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Observaci&oacute; p&uacute;blica del sol amb diferents telescopis</span>Per m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://associat.barcelona/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar