VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Setembre de 2019

Setembre de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 5 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA " PREPARACIÓ I EXECUCIÓ D'OBSERVACIONS EN TELESCOPIS DE GRAN DIÀMETRE"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;5 de setembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Preparaci&oacute; i execuci&oacute; d&#39;observacions en telescopis de gran di&agrave;metre&quot;</strong>Ponent: Alberto Rebassa.&nbsp;Doctor en astrof&iacute;sica i personal docent i investigador de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya.

&quot;L&#39;astrof&iacute;sica moderna avan&ccedil;a, en gran mesura, gr&agrave;cies als resultats que els astr&ograve;noms obtenim a partir d&#39;observacions en els millors telescopis del m&oacute;n. En aquesta xerrada s&#39;explicar&agrave; quin &eacute;s el proc&egrave;s per demanar temps per observar en aquests telescopis i donarem indicacions de les tasques de preparaci&oacute; i execuci&oacute; de les observacions. Tamb&eacute; es parlar&agrave; del tractament de les dades recopilades i es discutiran exemples de com aquestes dades es fan servir per obtenir resultats que despr&eacute;s es publicaran en revistes astron&ograve;miques professionals&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_09_05%20A.%20Rebassa.jpg'>Confer&egrave;ncia20190905 .jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dijous, 12 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ &quot;ASTROCINE&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 de setembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

II Cicle de Confer&egrave;ncies d&#39;Astrof&iacute;sicia i Cosmolog&iacute;a: La ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos

Confer&egrave;ncia: &quot;El universo acelerado&quot;

Sinopsis: El 1998 dos equips van rastrejar l&#39;expansi&oacute; de l&#39;univers en un passat de milers de milions d&#39;anys i van descobrir que estava accelerant. Un descobriment sorprenent que suggereix que m&eacute;s del setanta per cent del cosmos est&agrave; contingut en una forma de mat&egrave;ria desconeguda fins ara, anomenada Energia Fosca. El Premi Nobel de F&iacute;sica 2011, Brian Schmidt, cap de l&#39;equip d&#39;investigaci&oacute; High-Redshift Supernova (High-Z SN), ens detallar&agrave; aquest descobriment, explicar&agrave; de quina manera utilitzen els astr&ograve;noms les seves observacions per rastrejar la hist&ograve;ria del nostre univers fins a un passat de tretze mil milions d&#39;anys i compartir&agrave; amb nosaltres les seves reflexions sobre el dest&iacute; final del cosmos.

En acabar es reaitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 17 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 de setembre -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EL COSMOS I LA MAT&Egrave;RIA FOSCA

- La f&iacute;sica de les part&iacute;cules defineix la mat&egrave;ria ordin&agrave;ria per&ograve; no pot explicar la mat&egrave;ria fosca.

- Despr&eacute;s de Newton, Cavendish en 1798 calcula la massa de la Terra

- La massa de les gal&agrave;xies i dels c&uacute;muls de les gal&agrave;xies. Hi ha alguna cosa m&eacute;s que no podem veure?

- 1933. Fritz Zwicky

- 1970. Vera Rubin i Fred Ford. Andr&ograve;meda. L&#39;efecte Doppler i el despla&ccedil;ament cap al vermell.

- La curvatura de l&#39;espai-temps degut a la pres&egrave;ncia de massa i energia.

- Suposicions actuals sobre la mat&egrave;ria fosca

19.00 hores</span></span></p>
Diumenge, 22 de Setembre
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 21 i diumenge 22 de Setembre - Assicia&#39;t a la Festa (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>21 de setembre, de 18 a 20:30 hores, Dibuix astron&ograve;mic (a la carpa groga)</strong>

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>22 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol (a l&#39;espai pla&ccedil;a Vermell)</span></strong>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Observaci&oacute; p&uacute;blica del sol amb diferents telescopis</span>Per m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://associat.barcelona/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dijous, 26 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 26 de setembre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;ENERGIA FOSCA

- Possible relaci&oacute; entre l&#39;energia fosca i l&#39;expansi&oacute; de les gal&agrave;xies.

- Ha estat uniforme l&#39;expansi&oacute; de l&#39;Univers des del Big Bang?

- For&ccedil;a gravitacional atractiva i repulsiva? - Param Singh

- 1998 - Michael Turner

- La constant cosmol&ograve;gica en l&#39;ecuaci&oacute; d&#39;Einstein. Pensava en un univers esf&egrave;ric, finit, est&agrave;tic,..

- Sitter, Slipher, Hubble, Lema&icirc;tre fan que rectifiqui.

- Com seguim avui en aquest tema

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 28 de Setembre
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>DISSABTE 28/9 CANVI SORTIDA PUJALT PER MIRADOR SANT PERE MARTIR (COLLSEROLA)</strong>Us&nbsp;informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques&nbsp;complicades, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANVIADA&nbsp;pel mirador de Sant Pere Martir (Collserola).

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N) Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E). O a les 18:45 al lloc de trobada.Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

18.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar