VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 1 de Octubre

Dimarts, 1 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 1 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 d&#39;octubre - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute; el&nbsp;nostre company&nbsp;Josep Masalles ens ensenyar&agrave; les fotos de l&#39;eclipsi de sol i algunes de&nbsp;cel profund de l&#39;hemisferi sud.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar