VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dilluns, 14 de Octubre

Dilluns, 14 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 55è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>55&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 14 d&#39;al Octubre al 15 de Novembre&nbsp;</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 54&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.</span>Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='http://www.aster.cat/news/ca_ES/2019/09/05/0003/55e-curs-diniciacio-a-lastronomia' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar