VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 15 de Octubre

Dimarts, 15 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 15 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

SUPERNOVES SENSE RESTES -&nbsp;Article revista Sky &amp; Telescope, Agost 2019

- Supernoves primerenques.

- Supernoves que acaben en estrelles de neutrons o forats negres i un envolcall de restes estel&middot;lars.

- La massa i la metal&middot;licitat de l&#39;estrella, factors b&agrave;sics.

- La supernova SN 2016iet

- El l&iacute;mit de Chandrasekhar i el L&ograve;bul de Roche, fonamentals.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar