VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 24 de Octubre

Dijous, 24 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 24 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 2 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 24 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>TIPUS DE SUPERNOVES, segons les l&iacute;nies d&#39;absorci&oacute; dels elements qu&iacute;mics dels seus espectres.

- La pres&egrave;ncia de l&#39;hidrogen &eacute;s determinant.

- Tipus I - Sense hidrogen.

- Tipus Ia&nbsp;- Corbes de llum. Elements que hi participen.&nbsp;

Interior d&#39;un Nan Blanc. Supernova IK Pegasi ( HR 8210)

- Tipus Ib.&nbsp;

- Tipus II - Amb hidrogen. Reacci&oacute; endot&egrave;rmica en el nucli. Neutrons i Neutrins.&nbsp;

Tipus II-P i II-L. Corbes de llum i energies.

- Supernoves hist&ograve;riques.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar