Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides - 6 de Gener - 12 de Gener

6 de Gener - 12 de Gener

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides Calendari
Dijous, 9 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de Gener - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

T&iacute;tol: &quot;El fin del espacio-tiempo&quot;

Confer&egrave;ncia del Professor J.L.F. Barb&oacute;n de la Universitat Aut&ograve;noma de Madrid. El professor Barb&oacute;n ens porta, d&#39;una manera did&agrave;ctica i entenedora, des d&#39;una explicaci&oacute;&nbsp;de l&#39;espai temps segons Einstein, fins a les &uacute;ltimes preguntes de la f&iacute;sica te&ograve;rica actual. Ens parla d&#39;ones gravitacionals, energia del buit i de la possible estructura qu&agrave;ntica de la mat&egrave;ria fosca.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar