VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dilluns, 10 de Febrer

Dilluns, 10 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 10 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA "ORGANISMES COMPLEXOS EXTRATERRESTRES: COM PODEN SER?"
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;10 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Organismes complexos extraterrestres: Com poden ser?&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo. Soci i Ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp;Auditori Centre Civic Vil&middot;la Ur&agrave;nia

&quot;Si ens fixem en les adaptacions evolutives que han desenvolupat els &eacute;ssers vius del nostre planeta, podem fer-nos una idea de quines formes podrien tenir uns organismes extraterrestres que hagin estat sotmesos a unes pressions ambientals similars, o podem especular sobre com serien sota unes condicions molt diferents.&nbsp;En aquesta xerrada s&rsquo;abordaran conceptes evolutius com simetria, cefalitzaci&oacute;, metamerisme, antropomorfisme, i altres, que s&rsquo;acompanyaran amb exemples imaginaris d&rsquo;&eacute;ssers extraterrestres que ens mostren el cinema i el c&ograve;mic de ci&egrave;ncia ficci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200210%20J.Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20200210 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar