Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides - 10 de Febrer - 16 de Febrer

10 de Febrer - 16 de Febrer

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, Cursets, Efemèrides Calendari
Dilluns, 10 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA "ORGANISMES COMPLEXOS EXTRATERRESTRES: COM PODEN SER?"
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;10 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Organismes complexos extraterrestres: Com poden ser?&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo. Soci i Ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp;Auditori Centre Civic Vil&middot;la Ur&agrave;nia

&quot;Si ens fixem en les adaptacions evolutives que han desenvolupat els &eacute;ssers vius del nostre planeta, podem fer-nos una idea de quines formes podrien tenir uns organismes extraterrestres que hagin estat sotmesos a unes pressions ambientals similars, o podem especular sobre com serien sota unes condicions molt diferents.&nbsp;En aquesta xerrada s&rsquo;abordaran conceptes evolutius com simetria, cefalitzaci&oacute;, metamerisme, antropomorfisme, i altres, que s&rsquo;acompanyaran amb exemples imaginaris d&rsquo;&eacute;ssers extraterrestres que ens mostren el cinema i el c&ograve;mic de ci&egrave;ncia ficci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200210%20J.Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20200210 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de febrer-&nbsp;Secci&oacute; Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Judith Ard&egrave;vol, s&ograve;cia d&#39;Aster.

- Introducci&oacute; del taller: per qu&egrave; observar la Lluna?</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>- Dades sobre la Lluna

- La Lluna com a sat&egrave;l&middot;lit

- Teories de formaci&oacute; lunar</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 12 de febrer - Acte de benvinguda als nous socis</strong>Us informem que el dimecres dia 12 de febrer, es celebrar&agrave; a la nostra seu l&#39;acte de benvinguda als nous socis, que s&#39;han integrat a la nostra Agrupaci&oacute; en el darrer any.

Farem una presentaci&oacute; de la nostra Entitat i de la seva hist&ograve;ria (aquest any celebrem el 72&egrave; aniversari), i aprofitarem per comentar les possibilitats per desenvolupar encara m&eacute;s la nostra afici&oacute;.

En finalitzar l&#39;acte, hi haur&agrave; un petit pica pica, on podrem canviar impressions en un ambient mes dist&eacute;s.

Tots els socis, tant antics com novells esteu convidats a participar-hi.&nbsp;&nbsp;

19:00 hores</span></span></p>
Dijous, 13 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;13&nbsp;de febrer - Astrocine</strong>

Secci&oacute; ASTROCINE a c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;ASTER.

T&iacute;tol:&nbsp;En la mente de Einstein&nbsp;

&Eacute;s un document televisiu que ens mostra la relaci&oacute; entre la personalidat d&#39;Einstein , la seva manera d&#39;arrivar a les idees i les seves teor&iacute;es.

En acabar es realitzar l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 15 de Febrer
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;15 de febrer - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

17.00 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar