VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 13 de Febrer

Dijous, 13 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 13 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;13&nbsp;de febrer - Astrocine</strong>

Secci&oacute; ASTROCINE a c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;ASTER.

T&iacute;tol:&nbsp;En la mente de Einstein&nbsp;

&Eacute;s un document televisiu que ens mostra la relaci&oacute; entre la personalidat d&#39;Einstein , la seva manera d&#39;arrivar a les idees i les seves teor&iacute;es.

En acabar es realitzar l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar