VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 18 de Febrer

Dimarts, 18 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de febrer-&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;EFECTE DOPPLER I

&nbsp; - Christian Doppler, 1842

&nbsp; - La rotaci&oacute; d&#39;estrelles, gal&agrave;xies, etc. Redshift/Blueshift.

&nbsp; - Canvi de freq&uuml;&egrave;ncia d&#39;una ona en relaci&oacute; amb l&#39;observador que es nou en relaci&oacute; a la font.

&nbsp; - Exemples en la freq&uuml;&egrave;ncia sonora, en els espectres, en la velocitat de despla&ccedil;ament, en el r&agrave;dar, etc.

&nbsp; - La llum i la gravetat es transmeten sense necessitat d&#39;un medi concret.

&nbsp; - Comparaci&oacute; de les linees espectrals del Sol i d&#39;un c&uacute;mul d&#39;estrelles

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler cl&agrave;ssic i relativista

&nbsp; - Arrossegament Poynting-Roberston

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar