VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 24 de Febrer - 1 de Març

24 de Febrer - 1 de Març

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA "MART, UNA APOSTA DE TOT AL VERMELL"
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Mart, una aposta de tot al vermell&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Joan Anton Catal&agrave;.&nbsp;M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica, qu&iacute;mic qu&agrave;ntic, i divulgador cient&iacute;fic

&quot;Mart ha fascinat l&#39;home des de sempre. D&#39;on prov&eacute; aquesta fascinaci&oacute;? En aquesta xerrada repassarem alguns dels moments claus de l&#39;exploraci&oacute; del planeta roig, i discutirem sobre la cerca de vida en aquest planeta&quot;

Tamb&eacute; es presentar&agrave; el nou llibre del ponent &quot;100 hist&ograve;ries de l&#39;aventura espacial&quot;; un resum divulgatiu de la hist&ograve;ria de naus i missions, des de l&#39;Sputnik 1 al New Horizons.&nbsp;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200225%20JACatala.jpg'>Confer&egrave;ncia20200225 .jpg</a>

19.00h</span></span>

&nbsp;</p>
Dijous, 27 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de febrer -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi&nbsp;de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EFECTE&nbsp;DOPPLER II

&nbsp; - La mesura de la rotaci&oacute; de les gal&agrave;xies. Com es pot mesurar.

&nbsp; - L&#39;Hidrogen-alfa

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler en r&agrave;dars

&nbsp; - En Ecocardiologia

&nbsp; - En la mesura del flux de fluids&nbsp;

&nbsp; - En el moviment dels sat&egrave;l&middot;lits i sondes

&nbsp; - En la mesura de les vibracions

&nbsp; - En biologia

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar