VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Febrer de 2018

Febrer de 2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 6 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;6 de Febrer&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Aitor Martinez ens parlar&agrave; sobre: &quot;APT software de captura y tratamiento&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 8 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;8 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la sortida del dissabte dia 10 de Febrer. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.&quot;

19.00 hores</span></span>
Dissabte, 10 de Febrer
Hora: 17:35 - 18:30
Lloc: Sant Pere Martir
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE CEL PROFUND A SANT PERE MÀRTIR
Descripció: <span style='font-size:14px;'><strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Dissabte&nbsp;10 de febrer&nbsp;-&nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Sant Pere M&agrave;rtir</span></strong>Us&nbsp;informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques&nbsp;complicades, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;<span style='color: rgb(0, 255, 0);'><strong>CANVIADA</strong></span> pel mirador de Sant Pere Martir (Collserola).

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 17:50 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N) Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute; a les 17:35, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela)&nbsp; per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.</span>
Dilluns, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Selenografia</strong>Coordinada per Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Presentaci&oacute; del Taller - Perqu&egrave; observar-la

- Dades generals

- La Lluna, formaci&oacute; i estructura

- Din&agrave;mica Lunar (Rotaci&oacute;, Translaci&oacute;, Libracions, Fases, i Tipus de mesos lunars) per Rafael Quiles, soci d&#39;Aster

- Caracter&iacute;stiques i funcionament del programa Virtual Moon Atlas

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 14 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 14 de febrer - Acte de benvinguda als nous socis</strong>Us informem que el dimecres dia 14 de febrer, es celebrar&agrave; en la nostra seu, l&#39;acte de Benvinguda als nous socis que s&#39;han integrat a la nostra Agrupaci&oacute; en el darrer any.

Farem una presentaci&oacute; de la nostra Entitat i de la seva hist&ograve;ria (aquest any celebrem el 70&eacute; aniversari), i aprofitarem per comentar les possibilitats per desenvolupar encara m&eacute;s la nostra afici&oacute;.

En finalitzar l&#39;acte, hi haur&agrave; un petit pica pica, on podrem canviar impressions en un ambient mes dist&eacute;s.

Tots els socis, tant antics com novells esteu convidats a participar-hi.&nbsp;&nbsp;

19:00 hores</span></span>
Dijous, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;BIOINFORMÀTICA I EVOLUCIÓ&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de febrer - Confer&egrave;ncia &quot;Bioinform&agrave;tica i evoluci&oacute;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Sr. Llu&iacute;s Serra. Catedr&agrave;tic del Departament de Gen&egrave;tica en la Facultat de Biologia de la UB, especialitzat en Evoluci&oacute;.

&quot;S&rsquo;explicar&agrave; com s&rsquo;utilitzen les seq&uuml;&egrave;ncies de bases del DNA per interpretar una hist&ograve;ria evolutiva que va comen&ccedil;ar fa uns 4.500 milions d&rsquo;anys, i com es produeixen les mutacions que canvien aquestes seq&uuml;&egrave;ncies i esdevenen substitucions responsables de les difer&egrave;ncies entre esp&egrave;cies. Les semblances evolutives a nivell gen&ograve;mic nom&eacute;s es poden determinar mitjan&ccedil;ant programes bioinform&agrave;tics que permeten manipular les gegantines bases de dades de seq&uuml;&egrave;ncies i construir arbres filogen&egrave;tics.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_02_15%20LLU%C3%8DS%20SERRA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180215.jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 20 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;20 de&nbsp;febrer&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>&quot;Joseph Louis Lagrange ( 1736-1813)</strong>

-Gran matem&agrave;tic. Tamb&eacute; astr&ograve;nom i f&iacute;sic

-La libraci&oacute; de la Lluna

-Explicaci&oacute; sobre el fet que la Lluna sempre dona la mateixa cara a la Terra

-Punts de Lagrange

-C&agrave;lcul de l&#39;&ograve;rbita de cometes i planetes

<strong>Jean Le Rond d&#39;Alemberg ( 1717-1783)</strong>

<strong>Pierre-Simon Laplace ( 1749-1827)</strong>

-Formaci&oacute; del Sistema Solar

-La nebulosa solar. Formaci&oacute; dels planetes

-Anomalies de J&uacute;piter i Saturn

-El determinisme&quot;

&nbsp;19.00 hores</span></span>
Dimecres, 21 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;21 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas i Paco Peirats, socis d&#39;Aster.

Tribut a Carl Sagan. COSMOS- Cap&iacute;tol 12: &quot;Enciclop&egrave;dia gal&agrave;ctica&quot;.

Debat posterior

19.00 hores</span></span>
Dijous, 22 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS - ASTRONOMIA DELS SEGLES XVIII-XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;22 de febrer&nbsp;- SECCI&Oacute;&nbsp;D&acute;ESTUDI DE L&#39;UNIVERS.&nbsp;ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>Charles Messier (1738-1822)</strong>

- Els objectes Messier

<strong>William Herschell (1738-1822)</strong>

- El descobriment d&#39;Ur&agrave; i de 2.514 cossos

- Gran constructor de telescopis i polidor de lents

- La forma de la nostra gal&agrave;xia

- Nebuloses, estrelles i gal&agrave;xies

- Confirmaci&oacute; de la llei de la gravitaci&oacute; universal de Newton

- La radiaci&oacute; d&#39;infrarojos. Els experiments de Herschel

- Caroline Herschel&quot;

19.00 hores</span></span>
Divendres, 23 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Sant Pere Martir, Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA - SANT PERE MÀRTIR (COLLSEROLA)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Divendres 23 de febrer - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</span></strong><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Alpetragius, Alphonsus, Archimedes, Arzachel, Beer, Eratosthenes, Herschel, Huggins, Maginus, Moretus, Plato, Ptolemaeus i Tycho, Mons Piton i Pico Montes Alpes, Caucasus i Apenninus, i Rupes Recta.&nbsp;

Tamb&eacute; ser&agrave; visible el planeta Ur&agrave; a la constel&middot;laci&oacute;&nbsp;dels Peixos&nbsp;(1h 36 m 929s/+9&ordm; 25.51)

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 18:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la Web:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/i0xQelke5F0z67DnGkh1vA/8H7h763W9H4dozFQ9763763MF1KA/1IJZBgw892u4Ac8921v0Detg5g'>www.aster.cat</a>

Adjuntem proposta d&acute;observaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/i0xQelke5F0z67DnGkh1vA/GJryFMXx763Uvqk3u0BuUNag/1IJZBgw892u4Ac8921v0Detg5g'>PrpobsLluna2322018.pdf</a></span></span>
Dilluns, 26 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimecres, 28 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar