VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 26 de Febrer - 4 de Març

26 de Febrer - 4 de Març

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 26 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d'ASTER
Resum: Curs "Posem en marxa el telescopi"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimecres, 28 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dijous, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;DE 100 QÜESTIONS, UNA: LA VIDA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 1 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;De 100 q&uuml;estions, una: la vida&quot;</strong>Ponent: Joan Anton Catal&agrave;. M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica. Llicenciat en Qu&iacute;miques, especialitat Qu&agrave;ntica per la UB. Soci d&rsquo;Aster.

&quot;En el nou llibre, &quot;100 q&uuml;estions sobre l&#39;Univers&quot;, es plantegen&nbsp;un centenar de preguntes, algunes d&#39;elles sense resposta coneguda per la&nbsp;ci&egrave;ncia actualment. En especial, la darrera part del llibre es dedica a&nbsp;la vida, a la seva aparici&oacute; al nostre planeta, i a la possibilitat de la&nbsp;seva exist&egrave;ncia fora d&#39;ell. En aquesta xerrada, l&#39;autor convidar&agrave; a&nbsp;l&#39;audi&egrave;ncia a reflexionar sobre aquesta tem&agrave;tica, presentant alhora tant&nbsp;el cas per defensar la plausibilitat de l&#39;exist&egrave;ncia de vida en altres&nbsp;llocs de l&#39;Univers com tamb&eacute; el cas&nbsp;invers, que estableix les baixes&nbsp;probabilitats que la vida s&#39;hagi obert cam&iacute; al cosmos.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_03_01%20Joan%20A.%20catal%C3%A0.jpg'>Confer&egrave;ncia20180301.jpg</a>

19.00 hores<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Divendres, 2 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates:&nbsp;</strong>26 i 28 de febrer i 2 i 3 de mar&ccedil; de 2018Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/ProgramaTelescopi_CursFeb18_V4_triptic.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar