VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Abril de 2018

Abril de 2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 3 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;3 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el nostre company Jos&eacute; Ivan Berruezo ens parlar&agrave;&nbsp;sobre: &quot;La meva&nbsp;experi&egrave;ncia personal en Astrofotograf&iacute;a, de l&#39;obsessi&oacute; a la bogeria&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dijous, 5 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;5 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

&quot;Preparaci&oacute; de la propera sortida a Pujalt. Propostes d&rsquo;observaci&oacute;&quot;.

19.00 hores</span></span>
Dilluns, 9 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 9 d&#39;abril - Secci&oacute; Selenografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&eacute;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia i con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Eclipsis

- El Cicle de Saros

- Con&egrave;ixer la Lluna II - Principals accidents de l&#39;hemisferi nord

- Hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; Lunar 1a part&nbsp;(per Rafael Quiles, soci d&#39;Aster)

- Webs interessants

- Presentaci&oacute; de la propera sortida d&#39;observaci&oacute;

19.00 hores</span></span>
Dimarts, 10 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Auditori de l&#039;Espai Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ASTER, 1948-2018&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 d&#39;Abril -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Aster, 1948-2018&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Jordi Bozzo.&nbsp;Bi&ograve;leg, redactor de publicacions cient&iacute;fiques i expresident d&#39;Aster

?Lloc: Auditori de l&#39;Espai Vil&middot;la Ur&agrave;nia a les 19h.

&quot;El 12 de mar&ccedil; de 1948, un grup de joves apassionats per l&rsquo;Astronomia i desitjosos de popularitzar-la fundava a Barcelona l&rsquo;Associaci&oacute; Aster, que enguany celebra el seu setant&egrave; aniversari. En tots aquests anys les activitats d&rsquo;Aster han deixat empremta, tant en la pr&ograve;pia ciutat com a nivell internacional. Tot i que els coneixements astron&ograve;mics han evolucionat molt des d&rsquo;aleshores, l&rsquo;entusiasme dels aficionats per aquesta ci&egrave;ncia &eacute;s el mateix ara que fa 70 anys. M&rsquo;atreviria a dir que &eacute;s m&eacute;s que entusiasme: &eacute;s amor, amor a l&rsquo;Astronomia. Per aix&ograve; la hist&ograve;ria d&rsquo;Aster i la&nbsp;de l&rsquo;Astronomia s&oacute;n indestriables, no s&rsquo;ent&eacute;n l&rsquo;una sense l&rsquo;altra. S&oacute;n tres hist&ograve;ries en una, la d&rsquo;Aster, la de l&rsquo;Astronomia i la d&rsquo;amor entre elles, que s&rsquo;exposaran en aquesta presentaci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_04_10%20JORDI%20BOZZO%20VILLA%20URANIA.jpg'>Confer&egrave;ncia20180410.jpg</a></span></span>
Dijous, 12 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;EL SOL. LA NOSTRA ESTRELLA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 d&#39;abril - Confer&egrave;ncia: &quot;El Sol. La nostra estrella&quot;.</strong>Ponent: Josep Ramon Noy. Enginyer, soci d&#39;Aster.</span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; - Torrent de Melis, (Ronda Guinard&oacute; 113)</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>En l&#39;anterior xerrada, vam donar una ullada general als astres que formen el nostre univers m&eacute;s proper. Ara ens endinsarem en el coneixement, una mica m&eacute;s &iacute;ntim, de l&#39;astre que governa tot l&#39;estol de planetes que no paren de girar al seu voltant, (entre ells, nosaltres): El Sol. La nostra estrella.

Mirarem d&#39;esbrinar com &eacute;s, com es va formar, com actua, quines particularitats t&eacute;, la seva activitat, edat, quant s&#39;apagar&agrave;, etc.

Ell &eacute;s qui ens d&oacute;na vida, llum, mana sobre la resta d&#39;astres del nostre sistema, i tamb&eacute; &eacute;s una mica perill&oacute;s si no anem en compte.

19:00 hores&nbsp;Contacte:&nbsp;despatx@aster.cat. Oberta a tothom. Gratuita. Places limitades. Es recomana inscripci&oacute; pr&egrave;via al contacte.

Per veure el v&iacute;deo: <a href='http://aula141.cat/videos/el-sol-la-nostra-estrella-2/' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12&nbsp;d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>LLUM</strong>

- Defensors de la teoria corpuscular i ondulat&ograve;ria

- Experiment de Thomas Young ( 1773-1829)

Doble ranura: franges de llum i fosques. Llum + llum = foscor.

- Augustin Jean Fresnel ( 1788-1827)

- Evoluci&oacute; posterior de les teories sobre la llum

<strong>ELECTRICITAT I MAGNETISME</strong>

- H.C. Oersted-A.M. Amp&egrave;re

- J. Henry

- M. Faraday

- J.C. Maxwell

- H.A. Lorenz

- H.R. Hertz

19.00 hores</span></span>
Dilluns, 16 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: 52è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><span style='font-size:14px;'><u><strong>52&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 16 d&rsquo;abril al 23 de maig</strong> d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 52&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2018/Programa_52e_Curs 2018_V7.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'CursIniciacio', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer fins al 12 d&rsquo;abril en el local d&rsquo;ASTER, dimarts i dijous feiners de 18.30 a 21h. o enviant un missatge a despatx@aster.cat&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 17 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 d&acute;abril - Astrocine - Nova temorada</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Aquesta primera sessi&oacute; de la nova temporada s&#39;inciar&agrave; amb la projecci&oacute; del documental &quot;ESTRELLAS&quot; de la colecci&oacute; &quot;La Historia del Universo&quot;.

Debat posterior

19.00 horesINFORMACI&Oacute; ADICIONAL: En la sessi&oacute; de mar&ccedil; de 2018 es va acabar el visionat complet de la S&egrave;rie COSMOS, de Carl Sagan.

Ara, en aquesta nova temporada, condu&iuml;da pel nostre company Juan Trujillo, es proposa continuar amb el passi de diferents materials audiovisuals disponibles en aquest moment, aix&iacute; com amb la possibilitat de projectar altres corresponents a videoteques particulars de socis que vulguin fer el pr&eacute;stec dels mateixos, o amb altres materials disponibles&nbsp;a la xarxa.

La coordinaci&oacute; d&rsquo;aquesta funci&oacute; la far&agrave; el nostre company,&nbsp;Juan Trujillo. Es demana que les persones que puguin prestar material per algunes sessions li ho comuniquin, a fi que pugui fer una programaci&oacute; dels temes a tractar.

El seu correu &eacute;s&nbsp;&nbsp;juantrujillo451@gmail.com</span></span></p>
Dijous, 19 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII, XIX I XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;19 d&#39;abril&nbsp;- Secci&oacute; d&#39;estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles&nbsp;XVIII,XIX i XX</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

<strong>- L&#39;observatori de Paris

- U. Le Verrier (1811-1877) - Ajuda a descobrir Nept&uacute;

- F. Arag&oacute; (1786-1853)

- J. B. Biot (1774-1862)

- J.B.L. Foucault (1819-1868)</strong>

P&egrave;ndol

Velocitat de la llum

Corrents de Foucault

Microscopi

Altres camps d&#39;investigaci&oacute;

<strong>- A.H. Fizeau ( 1819-1896). Company d&#39;investigacions de Foucault</strong>

Efecte Doppler-Fizeau

<strong>- C. Flammarion ( 1842-1925)</strong>

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 24 de Abril
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Plaça Mireia d&#039;Esplugues de Llobregat - Sant Pere Martir, Collserola
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts, 24 d&#39;abril - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el vuit&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

Podrem observar els cr&agrave;ters Blancanus, Bullialdus, Clavius, Copernicus, Eratosthenes, Fra Mauro, Lambert, Longomontanus, Moretus, Pitatus, Reinhold, Stadius,Timocharis i Tycho, Montes Recti i Carpatus, i encara podrem veure Venus abans de la seva posta.

Si voleu veure la proposta d&#39;observaci&oacute;,&nbsp;feu clik&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%208%2C81%20-%20Sortida%2024-04-18.pdf'>aqui</a>.&nbsp;

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 20:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:<strong>&nbsp;</strong><a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

Gràcies a PHP iCalendar