VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 16 de Juliol - 22 de Juliol

16 de Juliol - 22 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimecres, 18 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 18 de juliol&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental&nbsp;&quot;GAL&Agrave;XIES&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar