VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Setembre de 2018

Setembre de 2018

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 4 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;4 de setembre&nbsp;-&nbsp; Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute;, el mateix Jose Mu&ntilde;oz ens&nbsp;parlar&agrave;&nbsp;sobre&nbsp;&quot;Creaci&oacute; d&#39;animacions&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 6 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 6 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; Passenjant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Propostes d&rsquo;observaci&oacute; per a les sortides dels propers mesos

Observaci&oacute; del cel de tardor&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 13 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;COMAS I SOLÀ ENCARA DESCONEGUT&quot; (NOVA CONFERÈNCIA)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de setembre -&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; encara desconegut&quot; (Nova confer&egrave;ncia)</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, soci i expresident d&#39;Aster.

Nova&nbsp;confer&egrave;ncia (continuaci&oacute;/complement) de la realitzada el passat&nbsp;14.06.2018 sobre la vida i obra de Josep Comas i Sol&agrave;.

19.00 hores</span></span>
Dimecres, 19 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;19 de setembre&nbsp;- Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster.

Projecci&oacute; del documental&nbsp;&quot;Sistemes Solars&quot;

Debat posterior

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 20 de Setembre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir (Collserola)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous, 20 de setembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el onz&egrave; dia de la seva llunaci&oacute;.&nbsp;

S&#39;acompanya proposta d&#39;observaci&oacute;, si la voleu consultar,&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/file/Dia%20Lunar%2011%2C17%20-%20Sortida%2020-09-18.pdf'>feu clik aqu&iacute;</a>.

Tamb&eacute; seran visibles, J&uacute;piter&nbsp;a primera hora de la nit, i Saturn i Mart, durant tota la nit.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 19:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://aster.cat/ca/index.html'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;
Dissabte, 22 de Setembre
Hora: 16:00 - 18:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, diumenge i dilluns 22, 23 i 24 de Setembre - Fira d&#39;entitats de Barcelona (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

A difer&egrave;ncia d&rsquo;altres celebracions semblants, en aquesta ocasi&oacute; l&rsquo;organitzaci&oacute; posa m&eacute;s l&rsquo;accent en els aspectes associatius, en el fet d&rsquo;associar-se, de perseguir objectius conjuntament m&eacute;s que en els propis objectius.

De tota manera &eacute;s convenient mantenir-hi la pres&egrave;ncia d&rsquo;Aster.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>22 de setembre, de 16 a 18 hores, Dibuix astron&ograve;mic</strong>

L&rsquo;activitat ser&agrave; semblant a la que ja es va fer l&rsquo;any passat. Aquest any el tema ser&agrave; sobre el planeta Saturn.

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>23 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol</span></strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Imatges <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/109/20180922-festes-merce-2018' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span>
Diumenge, 23 de Setembre
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: Plaça Catalunya, Barcelona
Resum: FIRA D&#039;ENTITATS DE BARCELONA (LA MERCÈ)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, diumenge i dilluns 22, 23 i 24 de Setembre - Fira d&#39;entitats de Barcelona (La Merc&egrave;)</strong>Les Festes de la Merc&egrave; ens porten cada any la participaci&oacute; en els esdeveniments a la Pla&ccedil;a de Catalunya.

A difer&egrave;ncia d&rsquo;altres celebracions semblants, en aquesta ocasi&oacute; l&rsquo;organitzaci&oacute; posa m&eacute;s l&rsquo;accent en els aspectes associatius, en el fet d&rsquo;associar-se, de perseguir objectius conjuntament m&eacute;s que en els propis objectius.

De tota manera &eacute;s convenient mantenir-hi la pres&egrave;ncia d&rsquo;Aster.

Aquest any Aster hi participar&agrave; en dues activitats:

<strong>22 de setembre, de 16 a 18 hores, Dibuix astron&ograve;mic</strong>

L&rsquo;activitat ser&agrave; semblant a la que ja es va fer l&rsquo;any passat. Aquest any el tema ser&agrave; sobre el planeta Saturn.

Hi haur&agrave; unes explicacions per part de la Judith Ard&egrave;vol i acte seguit es proposar&agrave; als nens i nenes que vulguin participar la realitzaci&oacute; d&rsquo;un dibuix.

Hi haur&agrave; premis per tots els participants.</span></span>

<strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>23 de setembre, de 11 a 14 hores, Observaci&oacute; del Sol</span></strong><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Imatges <a href='http://aster.cat/gallery/album/ca_ES/109/20180922-festes-merce-2018' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span>
Dimarts, 25 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XIX i XX
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Estudi de l&#39;Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

- George Gamov (1904-1968). Els seus plantejaments sobre el Big Bang i la Radiaci&oacute; de Fons.

- Hans A. Bethe (1906-1967). Reaccions nuclears en les estrelles. Neutrins

- Bondi, Gold i Hoyle. Teoria de l&#39;Univers estacionari.

- Diagrama Stefan-Boltmann. Relaci&oacute; entre l&#39;energia emesa i la 4a&nbsp;pot&egrave;ncia de la temperatura i la seva import&agrave;ncia astron&ograve;mica.

- Penzias i Wilson. La Radiaci&oacute; de Fons. Les sondes COBE, MNAP i PLANCK

- Sheldom L. Glashow. Descobriment dels quarks. El seu llibre &quot;L&#39;encant de la F&iacute;sica&quot;. La seva seq&uuml;&egrave;ncia del Big Bang.

- Alan Guth. Nou model cosmol&ograve;gic de l&#39;Univers. &quot;Multivers&quot;

- L&#39;estructura de les part&iacute;cules: quarks, gluons, electrons, nuclis, &agrave;toms,..

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;QUÈ EN SABEM DELS FORATS NEGRES?&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de setembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Qu&egrave; en sabem dels forats negres?&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ignasi Ribas. F&iacute;sic i astr&ograve;nom. Director de l&rsquo;Institut d&#39;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) &nbsp;i investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE, CSIC)

&quot;Els forats negres s&oacute;n estrelles col&middot;lapsades amb una velocitat&nbsp;d&#39;escapament que supera la de la llum. Per tant, en principi no emeten&nbsp;radiaci&oacute; i&nbsp;s&oacute;n invisibles. Tot i aix&ograve;, es poden detectar gr&agrave;cies a la influ&egrave;ncia&nbsp;gravitat&ograve;ria que exerceixen sobre la mat&egrave;ria que hi ha al seu entorn.&nbsp;En aquesta xerrada es descriuran les t&egrave;cniques utilitzades per&nbsp;descobrir forats negres i s&rsquo;explicaran les caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquests&nbsp;objectes tan fascinants. Tamb&eacute; es parlar&agrave; del paper que han jugat en la primera detecci&oacute; de les ones gravitacionals predites per la teoria de la&nbsp;Relativitat General.&nbsp;&quot;Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2018/2018_09_26%20Ignasi%20Ribas.jpg'>Confer&egrave;ncia20180926.jpg</a>

19:00 hores</span></span>
Dijous, 27 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS. LA SONDA PARKER PROBE. L&#039;ESTUDI DEL SOL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de setembre&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers.&nbsp;Nous continguts:&nbsp;La sonda Parker Probe. L&#39;estudi del Sol</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

OBJECTIUS:&nbsp;Es presentaran temes d&#39;actualitat sense formar part d&#39;un programa continu global de curs. Alguns d&#39;ells tindran una connexi&oacute; amb l&#39;UNIVERS N&ordf;1, ASTRONOMIA SEGLES XVIII-XX, per&ograve; d&#39;altres sorgiran de les novetats astron&ograve;miques que vagin apareixent.

El format de cada una de les sessions ser&agrave; diferent per&ograve; habitualment tindr&agrave; dues parts:

1a) 30-45 minuts de presentaci&oacute; te&ograve;rica sobre el tema escollit per part del ponent

2a) Debat de 45 minuts. Els assistents hauran pogut investigar i informar-se pr&egrave;viament a fi de participar activament en el debat i aportar les seves opinions, dades, etc. a fi de fer enriquidora la sessi&oacute;. La idea &eacute;s intentar fer les sessions el m&agrave;xim de participatives.

LA SONDA PARKER PROBE. L&#39;ESTUDI DEL SOL:

Presentaci&oacute; te&ograve;rica: 45 minuts

- Objectius, experiments i instrumentaci&oacute; de la PARKER

- Traject&ograve;ria amb 24 acostaments progressius al Sol, aprofitant l&#39;assist&egrave;ncia gravitacional de Venus.

- Escut de protecci&oacute; dels instruments de la sonda

- Eugene Parker i les seves aportacions

- Estructura dels camps magn&egrave;tics del Sol. Ejecci&oacute; del plasma

- Taques solars i les seves implicacions

- Corona solar: Temperatura entre 200-300 vegades la de la superf&iacute;cie del Sol

- Vent solar. Mesures. Part&iacute;cules que el formen.

Algunes q&uuml;estions a debatre:

- Composici&oacute; de les part&iacute;cules del vent i la corona solars.

- Expansi&oacute; de la corona. Raons de la seva temperatura. Fins a quina dist&agrave;ncia afecta gravitacionalment el Sol en la propagaci&oacute; del vent solar?

- Fins on arriba el vent solar?. Heliopausa

- Velocitat del vent solar

- Com afecta la rotaci&oacute; del Sol ?

- Les que aportin els assistents

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar