VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 28 de Gener - 3 de Febrer

28 de Gener - 3 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 31 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ESTUDI DE L'UNIVERS 2
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;31 de gener&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

-&nbsp;Desintegraci&oacute; reactiva - La Radioactivitat.

- William Roetgen

- Henry Becquerel

- Ernest Ruthenford

- Marie Curie

- Emisions produ&iuml;des en els nuclis radioactius

- Desintegracions alfa, beta i gamma

- Qu&egrave; passa en les estrelles?

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 2 de Febrer
Hora: 16:30 - 23:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 2 de febrer&nbsp;-&nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt (Alta Anoia)</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

16.30&nbsp;hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar