VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 4 de Febrer - 10 de Febrer

4 de Febrer - 10 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 5 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;5&nbsp;de febrer&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute; d&#39;Astofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jose Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Monogr&agrave;fic de treballs fotogr&agrave;fics realitzats sobre el cometa 46p Wirtanen. Menci&oacute; especial per als treballs aportats pel nostre company Ram&oacute;n Naves. Tanmateix, s&#39;anima als companys que hagin fet fotografies, videos o alguna altra activitat referent al cometa les aportin/comparteixin tamb&egrave;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 7 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ASTRÒNOMES: EN LA FOSCOR DE LA HISTÒRIA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de febrer - Confer&egrave;ncia: &quot;Astr&ograve;nomes: en la foscor de la hist&ograve;ria&ldquo;</strong>Ponent: N&uacute;ria Zubiri, s&ograve;cia d&#39;Aster.

&quot;L&rsquo;onze de febrer es commemora el dia internacional de la dona cient&iacute;fica. Amb aquesta ocasi&oacute; retrem homenatge a unes astr&ograve;nomes que pel seu desenvolupament cient&iacute;fic no els va tocar viure en el moment m&eacute;s adequat. Unes ho van assumir, altres s&rsquo;hi van enfrontar, altres n&rsquo;hi van treure partit i poques s&rsquo;hi van resignar. Unides per les dificultats i la invisibilitat van tirar endavant amb el seu somni: estudiar, fer ci&egrave;ncia i canviar el nostre enteniment de l&rsquo;univers.

19:00 hores&nbsp;

V&iacute;deo <a href='https://youtu.be/oGirX-oUFn8' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>
Dissabte, 9 de Febrer
Hora: 10:00 - 17:00
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Resum: XERRADA I OBSERVACIÓ SOLAR AL CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 9 de febrer &ndash; Xerrada i observaci&oacute; solar al Centre C&iacute;vic del Guinard&oacute;</strong>Dintre de la celebraci&oacute;, a l&rsquo;esmentat Centre C&iacute;vic, del &ldquo;Dia de la Ci&egrave;ncia al Guinard&oacute;&rdquo;, el nostre company Jaume Roca far&agrave; una breu xerrada sobre el Sol, com a preludi d&rsquo;una observaci&oacute; solar que es far&agrave; seguidament amb la col&middot;laboraci&oacute; d&rsquo;uns quants socis de la nostra Agrupaci&oacute;.

10:00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar