VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 19 de Febrer

Dimarts, 19 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 19 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA: "ALGUNES QÜESTIONS RELATIVES A L’ANÀLISI DE MISSIONS INTERPLANETÀRIES"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de febrer -&nbsp;&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Algunes q&uuml;estions relatives a l&#39;an&agrave;lisi de missions interplanet&agrave;ries&quot;</strong>Ponent: Gerard G&oacute;mez. Departament de Matem&agrave;tiques i Inform&agrave;tica. Universitat de Barcelona.

&quot;En aquesta xerrada farem un rep&agrave;s a l&#39;an&agrave;lisi d&#39;algunes missions interplanet&agrave;ries com ara: SOHO, Genesis, Gaia, Herschel, Plank o Chang&#39;e. L&#39;an&agrave;lisi de missi&oacute; s&#39;ocupa de la determinaci&oacute; de l&#39;&ograve;rbita nominal a la&nbsp;qual ha d&#39;arribar el sat&egrave;l&middot;lit artificial, del c&agrave;lcul de l&#39;&ograve;rbita de&nbsp;transfer&egrave;ncia des de la Terra i de les maniobres que cal fer per mantenir&nbsp;el sat&egrave;l&middot;lit en l&#39;&ograve;rbita desitjada i amb l&#39;orientaci&oacute; adequada.Veurem algunes de les maniobres que es poden fer quan el sat&egrave;l&middot;lit disposa&nbsp;d&#39;una vela solar o quines s&oacute;n les maniobres de proximitat quan la missi&oacute;&nbsp;l&#39;han d&#39;assolir diversos sat&egrave;l&middot;lits volant en formaci&oacute;.&quot;Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_02_19%20gerard%20gomez.jpg'>Confer&egrave;ncia20190219 .jpg</a></span></span>

Gràcies a PHP iCalendar