VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 18 de Febrer - 24 de Febrer

18 de Febrer - 24 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: Curs Posem en marxa el telescopi
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>Curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;</strong></u>Degut a l&#39;&egrave;xit de la passada edici&oacute;, Aster torna a organitzar un altre curs &quot;Posem en marxa el telescopi&quot;.

Adre&ccedil;at a aquelles persones que desitgen iniciar-se en la cerca i localitzaci&oacute; d&rsquo;objectes astron&ograve;mics a trav&eacute;s del telescopi.

El curs combina la presentaci&oacute; d&rsquo;una base te&ograve;rica indispensable amb els aspectes pr&agrave;ctics de muntatge i posada en estaci&oacute; del telescopi i es completa amb una sortida d&rsquo;observaci&oacute; astron&ograve;mica.<strong>Dates: 1</strong>8, 20 i 22 de febrer de 2019Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2019/ProgramaTelescopi_CursFeb19_V7.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer enviant un missatge a despatx@aster.cat especificant:

Nom de la persona assistent, tipus de telescopi de qu&egrave; disposa. Per orientaci&oacute; dels professors seria convenient saber edat, estudis i coneixements previs d&rsquo;Astronomia de la persona inscrita.</span>&nbsp;
Dimarts, 19 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;ALGUNES QÜESTIONS RELATIVES A L’ANÀLISI DE MISSIONS INTERPLANETÀRIES&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de febrer -&nbsp;&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Algunes q&uuml;estions relatives a l&#39;an&agrave;lisi de missions interplanet&agrave;ries&quot;</strong>Ponent: Gerard G&oacute;mez. Departament de Matem&agrave;tiques i Inform&agrave;tica. Universitat de Barcelona.

&quot;En aquesta xerrada farem un rep&agrave;s a l&#39;an&agrave;lisi d&#39;algunes missions interplanet&agrave;ries com ara: SOHO, Genesis, Gaia, Herschel, Plank o Chang&#39;e. L&#39;an&agrave;lisi de missi&oacute; s&#39;ocupa de la determinaci&oacute; de l&#39;&ograve;rbita nominal a la&nbsp;qual ha d&#39;arribar el sat&egrave;l&middot;lit artificial, del c&agrave;lcul de l&#39;&ograve;rbita de&nbsp;transfer&egrave;ncia des de la Terra i de les maniobres que cal fer per mantenir&nbsp;el sat&egrave;l&middot;lit en l&#39;&ograve;rbita desitjada i amb l&#39;orientaci&oacute; adequada.Veurem algunes de les maniobres que es poden fer quan el sat&egrave;l&middot;lit disposa&nbsp;d&#39;una vela solar o quines s&oacute;n les maniobres de proximitat quan la missi&oacute;&nbsp;l&#39;han d&#39;assolir diversos sat&egrave;l&middot;lits volant en formaci&oacute;.&quot;Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_02_19%20gerard%20gomez.jpg'>Confer&egrave;ncia20190219 .jpg</a></span></span>
Dijous, 21 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS 1
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;21 de febrer&nbsp;- Secci&oacute; 1 d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

GAIA I ELS N&Uacute;VOLS DE MAGALLANES

- La sonda GAIA, a m&eacute;s&nbsp;d&#39;anar realitzant el mapa de quasi 1.700 milions d&#39;estrelles de&nbsp;La Via L&agrave;ctia&nbsp;amb posicions i moviments, tamb&eacute; s&#39;ha dedicat als N&uacute;vols de Magallanes.

- Col&middot;lisi&oacute; o pertorbaci&oacute; entre el Gran i el Petit N&uacute;vol de Magallanes?

- El cord&oacute; que uneix les dues petites gal&agrave;xies.

- L&#39;atracci&oacute; gravitat&ograve;ria entre La Via L&agrave;ctia i els N&uacute;vols de Magallanes

- La Nebulosa de la Tar&agrave;ntula, una de les regions m&eacute;s actives de formaci&oacute; d&#39;estrelles&nbsp;de tot el Grup Local.

- Les estrelles que es desplacen a gran velocitat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar