VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 12 de Març

Dimarts, 12 de Març

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 12 de Març
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA I CELEBRACIÓ DE L'ANIVERSARI D'ASTER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de mar&ccedil; &nbsp;- Confer&egrave;ncia i celebraci&oacute; de l&#39;aniversari d&#39;Aster

Confer&egrave;ncia &quot;Mem&ograve;ries d&#39;un catal&agrave; sobre l&#39;astron&agrave;utica i l&#39;astronomia en els primers anys d&#39;Aster&quot;</strong>Ponent: Pere Mateu i Sancho. Membre de la International Academy of Astronautics de la IAF (International Astronautical Federation). President de la Agrupaci&oacute; Astron&agrave;utica Espanyola, (AAE).

&quot;Recull hist&ograve;ric i anecdotari del moment que es va viure a l&rsquo;Entitat en les d&egrave;cades dels anys 50 i 60 del segle XX.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/HITxcBSBF4RhsvvbYpXS8Q/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>Confer&egrave;ncia20190212.jpg</a>

Aprofitarem per celebrar el 71&egrave; aniversari de l&rsquo;Entitat amb past&iacute;s i cava.

18.30 (es recomana arribar a les 18.00)</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar