VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Març de 2019

Març de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dissabte, 2 de Març
Hora: 17:30 - 21:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 2 de mar&ccedil; - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web: <a href='http://sendy.iwith.org/l/zQuezW52Gu763ZWuRjhZeUBQ/r7UkFIM3k0kJIfW3892EjlkA/sj1VAZoG892wvyqgrP32K7Ug'>www.aster.cat</a>

17.30 hores</span></span>
Dimarts, 5 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 de mar&ccedil;- Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Continuaci&oacute; del treballs fotogr&agrave;fics realitzats sobre el cometa 46p Wirtanen i l&#39;eclipsi de lluna. Menci&oacute; especial per als treballs aportats pel nostre company Ram&oacute;n Naves. Tanmateix, s&#39;anima als companys que hagin fet fotografies, v&iacute;deos o alguna altra activitat referent al cometa o a l&#39;eclipsi les aportin/comparteixin tamb&eacute;.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 7 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de mar&ccedil; -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;AsterGAIA I L&#39;INTERACCI&Oacute; ENTRE LES GAL&Agrave;XIES DEL GRUP LOCAL

- Traject&ograve;ries i posterior xoc, acoplament o lliscament entre La Via L&agrave;ctia, Andr&ograve;meda M-31 i El Triangle&nbsp; M-33?

- Hist&ograve;ria del descobriment de cadascuna

- Gal&agrave;xies sat&egrave;l&middot;lit de cada una de les gal&agrave;xies principals del Grup Local.

- Detalls de la Gal&agrave;xia del Triangle M-33-NGC 598

- Detalls d&#39;Andr&ograve;mda M-31

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 12 de Març
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA I CELEBRACIÓ DE L&#039;ANIVERSARI D&#039;ASTER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de mar&ccedil; &nbsp;- Confer&egrave;ncia i celebraci&oacute; de l&#39;aniversari d&#39;Aster

Confer&egrave;ncia &quot;Mem&ograve;ries d&#39;un catal&agrave; sobre l&#39;astron&agrave;utica i l&#39;astronomia en els primers anys d&#39;Aster&quot;</strong>Ponent: Pere Mateu i Sancho. Membre de la International Academy of Astronautics de la IAF (International Astronautical Federation). President de la Agrupaci&oacute; Astron&agrave;utica Espanyola, (AAE).

&quot;Recull hist&ograve;ric i anecdotari del moment que es va viure a l&rsquo;Entitat en les d&egrave;cades dels anys 50 i 60 del segle XX.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/HITxcBSBF4RhsvvbYpXS8Q/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>Confer&egrave;ncia20190212.jpg</a>

Aprofitarem per celebrar el 71&egrave; aniversari de l&rsquo;Entitat amb past&iacute;s i cava.

18.30 (es recomana arribar a les 18.00)</span></span>
Dijous, 14 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de mar&ccedil; - Secci&oacute; de Selenografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia, con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents i altres aspectes d&#39;inter&egrave;s.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- El programa Apol&middot;lo

- Passi del documental &quot;La &eacute;poca de la NASA - El programa Apolo - A la Luna&quot;

19.00 hores &nbsp;</span></span></p>
Dissabte, 16 de Març
Hora: 11:00 - 18:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: VISITA GUIADA A L&#039;ESPAI COMAS I SOLÀ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 16 de mar&ccedil; - Visita guiada a l&#39;Espai Comas i Sol&agrave; de Vil&middot;la Ur&agrave;nia</strong>Aster ha organitzat per als socis una visita guiada a l&#39;espai Comas i Sol&agrave; de Vil&middot;la Ur&agrave;nia.

El nombre de visitants queda restringit a 20 persones per grup. Per apuntar-se cal inscriure&#39;s amb nom i cognoms, tamb&eacute; en el cas de familiars i infants, al doodle&nbsp;</span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/4v9sp892wo3l75nnHWk2mZHw/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>https://doodle.com/poll/nnpca7sbrww3ynbb</a>

11.00 hores</span></span>
Dilluns, 18 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Martir, Plaça Mireia
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 18 de mar&ccedil; - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el dotz&egrave; dia de la seva llunaci&oacute; i a una dist&agrave;ncia de la Terra de 354.653 km.

S&#39;acompanya proposta d&#39;observaci&oacute;, si la voleu consultar, feu click&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/1zyhd3GKS9vZCDwLij5YkA/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>aqu&iacute;</a>.

Tamb&eacute; ser&agrave; visible Mart fins a primera hora de l&#39;observaci&oacute;.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 19:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N) Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 18:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;, i que vagin a la Diagonal, ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a></span></span>

&nbsp;</p>
Dimecres, 20 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;LISE MEITNER I L’ENERGIA DE L’URANI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 de mar&ccedil; -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Lise Meitner i l&#39;energia de l&#39;urani&quot;</strong>Ponent: Javier Castelo.&nbsp;F&iacute;sic Nuclear. Professor de F&iacute;sica de l&rsquo;UAB (2002-2015). Ha publicat una biografia de Lise Meitner. Grupo SENDA, Madrid.-Disseny, construcci&oacute; i operaci&oacute; de les centrals nuclears catalanes (Ex Cap de protecci&oacute; Radiol&ograve;gica de Vandell&oacute;s 2 (1975-2000)

&quot;De tant en tant apareixen en diferents &agrave;mbits persones que s&oacute;n veritables exemples de conseq&uuml;&egrave;ncia personal&nbsp;i de coratge. Una d&#39;aquestes &eacute;s Lise Meitner,&nbsp;f&iacute;sica austr&iacute;aca i jueva a l&#39;Alemanya nazi.

Es donaran uns retalls de la seva hist&ograve;ria com a persona, com a dona i&nbsp;com a investigadora. La seva gran tasca en el descobriment de la fissi&oacute; de l&#39;urani va ser ignorada en el premi Nobel de F&iacute;sica.&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019-03-20%20castelo.jpg'>Confer&egrave;ncia20190320 .jpg</a></span></span>

&nbsp;
Dissabte, 23 de Març
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL DE SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 23 de mar&ccedil; - Assemblea ordin&agrave;ria anual de socis</strong>Recordeu que el proper dissabte 23 de mar&ccedil; de 2019 tindr&agrave; lloc a la nostra seu l&acute;ASSEMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIS

La vostra participaci&oacute; &eacute;s molt important.

Us esperem.

18.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 26 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;NEUTRINS I RAIGS GAMMA DE LA MÀ&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de mar&ccedil; - Confer&egrave;ncia &quot;Neutrins i raigs gamma de la m&agrave;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Oscar Blanch: Investigador en Astrof&iacute;sica a l&rsquo;IFAE

&quot;Els raigs gamma de m&eacute;s alta energia es creen en les situacions m&eacute;s violentes de l&#39;univers: explosions de supernoves, p&uacute;lsars, nuclis de gal&agrave;xies actius, ... Hi ha diverses teories i models que ho intenten explicar. Per&ograve; nom&eacute;s amb els raigs gamma ens falta informaci&oacute;. La situaci&oacute; millora, si tenim altres missatgers. Recentment, s&rsquo;han fet les primeres observacions conjuntes de neutrins i raigs gammes. L&rsquo;inici d&rsquo;una nova era?&nbsp;&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_03_26%20oscar%20blanch.jpg'>Confer&egrave;ncia20190326 .jpg</a></span></span>
Dijous, 28 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de mar&ccedil; - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Es faran propostes d&rsquo;observaci&oacute; a les constel&middot;lacions Leo i Cancer i a la zona sud de l&rsquo;&Oacute;ssa major

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar