VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 11 de Març - 17 de Març

11 de Març - 17 de Març

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 12 de Març
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA I CELEBRACIÓ DE L'ANIVERSARI D'ASTER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de mar&ccedil; &nbsp;- Confer&egrave;ncia i celebraci&oacute; de l&#39;aniversari d&#39;Aster

Confer&egrave;ncia &quot;Mem&ograve;ries d&#39;un catal&agrave; sobre l&#39;astron&agrave;utica i l&#39;astronomia en els primers anys d&#39;Aster&quot;</strong>Ponent: Pere Mateu i Sancho. Membre de la International Academy of Astronautics de la IAF (International Astronautical Federation). President de la Agrupaci&oacute; Astron&agrave;utica Espanyola, (AAE).

&quot;Recull hist&ograve;ric i anecdotari del moment que es va viure a l&rsquo;Entitat en les d&egrave;cades dels anys 50 i 60 del segle XX.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/HITxcBSBF4RhsvvbYpXS8Q/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>Confer&egrave;ncia20190212.jpg</a>

Aprofitarem per celebrar el 71&egrave; aniversari de l&rsquo;Entitat amb past&iacute;s i cava.

18.30 (es recomana arribar a les 18.00)</span></span>
Dijous, 14 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de mar&ccedil; - Secci&oacute; de Selenografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia, con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents i altres aspectes d&#39;inter&egrave;s.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- El programa Apol&middot;lo

- Passi del documental &quot;La &eacute;poca de la NASA - El programa Apolo - A la Luna&quot;

19.00 hores &nbsp;</span></span></p>
Dissabte, 16 de Març
Hora: 11:00 - 18:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: VISITA GUIADA A L&#039;ESPAI COMAS I SOLÀ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 16 de mar&ccedil; - Visita guiada a l&#39;Espai Comas i Sol&agrave; de Vil&middot;la Ur&agrave;nia</strong>Aster ha organitzat per als socis una visita guiada a l&#39;espai Comas i Sol&agrave; de Vil&middot;la Ur&agrave;nia.

El nombre de visitants queda restringit a 20 persones per grup. Per apuntar-se cal inscriure&#39;s amb nom i cognoms, tamb&eacute; en el cas de familiars i infants, al doodle&nbsp;</span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/4v9sp892wo3l75nnHWk2mZHw/nJw6b8a7763MkcLHtbbMmzvQ'>https://doodle.com/poll/nnpca7sbrww3ynbb</a>

11.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar