VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 9 de Abril

Dimarts, 9 de Abril

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 9 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9&nbsp;d&#39;abril -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;ESTRELLA &quot;POLAR&quot; A TRAV&Eacute;S DEL TEMPS.

-La precessi&oacute;&quot;: despla&ccedil;ament dels punts equinoccials al llarg de l&#39;ecl&iacute;ptica en direcci&oacute; est-oest degut al gir de l&#39;eix de la Terra.

-Quina era la &quot;polar&quot; a Xina i Egipte ara fa uns milers d&#39;anys ?

-Des de quan l&#39;estrella Polaris &eacute;s la &quot;polar&quot;?

-Quan abdicar&agrave; el seu regnat ?

-Sistema Polaris A, B i Ab i les seves caracter&iacute;stiques.

-Cefeides. Classificaci&oacute;. Mecanismes de pulsaci&oacute;. Indicadors de dist&agrave;ncies

-&quot;Polars&quot; dels planetes del Sistema Solar.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar